Vårdchefen: "Vi behöver all hjälp vi kan få!"

"Vi har dubbelt så många patienter som ordinarie respiratorplatser, och vi planerar för att ta emot ännu fler" säger Carina Holm på Nyköpings lasarett.

6 april 2020 12:11

– De kräver avancerad omvårdnad, övervakning och läkemedel i stora doser, både för att behandla sin sjukdom och för att förebygga komplikationer som kan uppstå vid intensivvård, säger vårdenhetschefen Carina Holm.

Hon jobbar på intensivavdelningen IVA, på Nyköpings lasarett. Här hamnar många av de allra sjukaste i Region Sörmland. Dit räknas framförallt coronapatienterna. Majoriteten vårdas sövda i respirator.

– I dag har vi dubbelt så många patienter som ordinarie respiratorplatser, och vi planerar för att kunna ta emot ännu fler. Verksamheten har fått slå helt om och rikta in sig huvudsakligen på de med covid-19, säger Carina Holm.

Personalbehovet är stort. Nu jagar Carina Holm intensivsjuksköterskor till nästa pass. Hon har just fått en lista från HR på sjuksköterskor som tidigare har jobbat på intensiven. Hon behöver varenda en.

– Regionen har aktivt sökt upp många som har tidigare intensivvårdserfarenhet att placera hos oss tillfälligt, men hittills är det mest kollegor från operationsavdelningen, som har helt andra arbetsuppgifter till vardags, säger Carina Holm.

Det är många sjukskrivna i personalen - Alla som kan jobba behövs på avdelningen.

– Inskolningstiden är av naturliga skäl mycket kort och vi får tillämpa ”learning by doing” i hög grad, säger Carina Holm.

En mer strukturerad inskolning ska sjösättas när det kommer mer personal från andra enheter.

– Vi behöver all hjälp vi kan få. Hur vi ska klara av att lära upp de många kollegor samtidigt som arbetsbördan är högre än någonsin, det är också svårt att säga. Men viljan finns. Alla har hittills ställt upp på ett imponerande sätt. Det handlar om byte av arbetstider, arbetsuppgifter - och många extrapass, säger Carina Holm.

Många visar upp styrkor som ingen kände till, berättar hon. Arbetsbördan är enorm. Samtidigt måste den redan utmattade personalen lära upp de oerfarna.

– De har med kort varsel hållit i utbildningar för oerfarna kollegor om basal intensivvård och vår maskinpark. De måste också vara extra mycket stöd till patienterna då inga besök av närstående tillåts, säger hon.

Personalen får peppa varandra. Patienterna kan inte kommunicera någon tacksamhet till personalen.

– Än så länge är de nersövda, och minns inte så mycket av vårdtiden på IVA. De som brukar vara tacksammast är närstående som upplevt stort stöd i en svår situation, säger Carina Holm.

Intensivvård, IVA

IVA är en högspecialicerad avdelning som vårdar svårt sjuka, nyopererade patienter, samt hjärtintensivvård. För tillfället är covid-19 högprioriterat. Inga besök tillåts. 

Inom intensivvården är 77% av patienterna kategoriserade inom någon riskfaktor. Riskfaktor innebär: barn med flerfunktionshinder, ålder över 65 år, hypertoni, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom. Källa: Intensivvårdsregistret, SIR

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bilbo Göransson