Ökade lokalkostnader väntas för socialnämnden

Under tisdagens socialnämndsmöte togs beslutet att projektera och lägga fram förslag på service- och gruppbostäder.

28 mars 2019 10:00

Förslaget som lagts fram av socialförvaltningen innebär att socialnämnden kommer få en beräknad ökad kostnad med nästan 6 miljoner per år för bostäder inom funktionshinderomsorgen. Socialnämndens ordförande, Robert Skoglund (S), säger att frågan har följts av nämnden under flera års tid.

– Vi har sett behovet av att göra förändringar och det här är ingen ny fråga för oss.

Förvaltningens förslag betyder att kommunen ska projektera för en ny hyresfastighet som bland annat kan omfatta en servicebostad med minst tio platser. Något som skulle tas med i budgetprocessen 2020 och framåt och innebära en kostnad för socialnämnden på omkring 200 000 kr per år.

– Det är ingen utökning av platser utan handlar om att höja kvaliteten på de bostäder vi har i dag, säger Robert Skoglund.

Utöver servicebostaden ska socialförvaltningen ta fram förslag på en hyresfastighet som inrymmer en gruppbostad med sex platser. Den kostnaden tas med i 2022 och kommande års budgetar och beräknas kosta 5 500 000 kr per år.

Som Kuriren tidigare rapporterat har Vingåker ett underskott i budgeten. Socialnämnden är också den del där det största underskottet ligger.

– Det som är svårigheten för oss är att det inte finns så mycket pengar i den kommunala kassan. Det tenderar också att bli mindre med pengar hela tiden att fördela i kommunen. Ett alternativ skulle vara att inte bygga en gruppbostad utan hyra en lägenhet till de här personerna. Men då får vi andra myndigheter på oss som säger att vi inte bedriver en verksamhet som lagstiftningen kräver och riskerar böter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Järup

Ämnen du kan följa