Onda blickar och plumpa utspel när regionfullmäktige i Sörmland sammanträdde för första gången

Att vara besvarad eller icke besvarad – det är frågan. Det gick att travestera Shakespeares kända fras vid regionfullmäktige Sörmlands första sammanträde. Här stod nämligen i fokus om motioner kunde anses besvarad eller icke besvarad.

6 februari 2019 06:59

Debatten var livlig i länsmuseets stora eventsal där fullmäktige numera huserar. På programmet stod bland annat 25 motioner. Beslutspunkterna var få, men lusten att debattera var stor.

Det var verbala utspel, som fullmäktiges ordförande Tomas Borin (Vård för pengarna) slutligen tvingades gå in och prata om var gränsen går. Monica Johansson (S) anklagade oppositionen för att misskreditera tjänstemännen.

Ewa Callhammar (L) och Magnus Leivik (M) anklagade Monica Johansson, Jacob Sandgren (S) och majoritetspolitikerna för att mörka dokument.

– Var är dokumentet? undrade Ewa Callhammar och kastade långa blickar mot Monica Johansson och kompani.

Finns inget dokument, förklarade Jacob Sandgren och Monica Johansson. Det finns ett utkast till handlingsplan som är på remissrunda (för påseende för andra), menade de.

Ärendet rörde personalens vaccinskydd med anledning av mässlingsutbrottet på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg i december 2017. Personal var en av smittbärarna vid tillfället. Moderaterna vill att det finns ett vaccinationsprogram för personalen inom region Sörmland.

Men frågan om dokumentet fick en central debattplats, liksom om motionen skulle anses besvarad eller ej besvarad, vilket för övrigt gällde flera andra motioner.

Bertil Malmberg (SD) uttryckte sig plumpt över Monica Johansson. Jari Puustinen (M) var arg som ett bi över debatten och Tommy Fogelberg (V) ansåg att det var farsartat.

Omröstning för att ärendet skulle utredas mer krävdes.

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Moderaterna, förutom bland annat Puustinen och Anna af Sillén (M) - som valde att avstå – röstade på ytterligare utredning, vilket också blev resultatet.

Det fattades också beslut; om att införa patientavgifter för digitala läkarkontakter till 100 kronor, oavsett vilket län patienten tillhör.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Kägo