Oppositionen i landstinget presenterade sin skuggbudget: "Patienten i centrum, inte i väntrum"

Kortare vårdköer, inga skattehöjningar, däremot en enhetlig patientavgift på 200 kronor för alla besök inom sörmländska sjukvården. Under måndagen presenterades oppositionens skuggbudget.

13 juni 2018 16:40

– Vi producerar mindre vård i dag än för ett år sen, samtidigt som vi har fler läkare och sjuksköterskor anställda. Hur är det ens möjligt, undrade Magnus Leivik (M) som i sedvanlig ordning inledde pressträffen med att presentera dagsfärsk statistik från SKL.

Region Sörmland ligger numera i botten när det gäller överbeläggningar, bara Västra Götaland är snäppet sämre. Samtidigt har vårdköerna ökat och bara 49 procent kommer till specialistmottagningarna inom vårdgarantins tre månader.

Med den utgångspunkten, lade M, KD och L fram sitt förslag till ny regionbudget under parollen: "Patienten i centrum, inte i väntrum". En ny enhetlig patientavgift på 200 kronor var ett av de mer konkreta förslagen. Justeringen av patientavgifterna beräknas inbringa 25 miljoner till den sörmländska sjukvården. Barn, unga och äldre över 65 år ska inte beröras av patientavgiften till primärvårdsjouren. VFP har tidigare drivit frågan om höjda patientavgifter.

Trion, bestående av Magnus Leivik (M), Ewa Callhammar (L) och Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) var också enig om att ett nytt husläkarsystem kan kapa vårdköerna om det görs rätt.

– Vårt mål är att genomföra det till 2022. För att lyckas krävs det bland annat att vi för över mer läkare till primärvården från sjukhusen, menar Ewa Callhammar (L).

Trion vill även stryka årets underskott på 300 miljoner, stärka ledarskapet, platta ut organisationen och därmed jobba effektivare. När det gäller administrationen måste man enligt oppositionen se över att den gör rätt saker.

– Att som majoriteten säga att man vill ta bort administrationen är kontraproduktivt och populistiskt. Det har inte ens gjorts någon utredning om det. Däremot måste vi ha en smartare administration som gör rätt saker och avlastar sjukvårdspersonalen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Palmqvist