Oro över ökad trafik vid förskola i Fänsåker

Trafiken kommer öka på Fänsåkersvägen när den nya förskolan tas i bruk. Nu har kommunen kontaktats av en oroad granne som vill se detaljplanen – antagen 1990 av Nyköpings kommun.

19 mars 2019 18:00

Helianthus planerar för en privatiserad förskola i Fänsåker i grönområdet mellan Fänsåkersvägen och Gnestavägen. Planen är att komma igång till hösten. Trosa kommun har nu kontaktats av en oroad granne som skickat in ett elektroniskt brev.

"Jag är närboende till den framtida förskolan som byggs vid Fänsåkersvägen i Vagnhärad och funderar på varför grannarna inte fått möjlighet att yttra sig i ärendet innan byggnationen startade. När antogs detaljplanen? Jag är bekymrad över att trafiken kommer att öka väldigt på Fänsåkersvägen när cirka 80 barn ska lämnas och hämtas på förskolan."

Personen undrar hur kommunen tänkt lösa trafiksituationen vid lämning och hämtning av barn och vilken infart som ska användas.

"Om alla ska in på Fänsåkersvägen så kommer det periodvis bli svårt för oss som bor på Alvarsväg att ta oss ut från vår parkering."

Detaljplanen antogs redan 1990 av Nyköpings kommun, innan Trosa blev egen. Den ger tillåtelse för bostäder samt en barnstuga. Christoffer Eriksson är gatu- och parkingenjör på Trosa kommun.

– Trafiken kommer såklart öka på Fänsåkersvägen och vi har föreslagit att byggherren ska ha en avlämningszon utmed Fänsåkersvägen för lämning/hämtning. De kommer även iordningsställa parkering inom sitt område för personal.

Christoffer Eriksson förklarar att parkering även kommer ske längs Fänsåkersvägen, i dag tillåtet att stå 24 timmar, och att det inte kommer att bli problem för kommuninvånaren.

– Eftersom tider för hämtning och lämning varierar över flera timmar tror vi inte det kommer bli något problem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Hellmyrs

Ämnen du kan följa