Därför lämnade lokala MP-profilen partiet tvärt: "Man lade sig platt..."

– Droppen var när partiet röstade emot viktiga demokratiska principer och lade sig platt, säger Gunnar Söderberg (MP).

20 februari 2019 11:25

Gunnar Söderberg anmälde till förvaltningsrätten kuststadens politiker, eller snarare de beslut som fattades vid fullmäktiges sammanträde i december. Vid fullmäktige beslutades vilka som ska vara ordföranden respektive vice ordföranden i stället för att, enligt kommunallagen, välja vilka som ska ingå i nämnderna.

Dessutom valdes två politiker till revisorer fastän de samtidigt är valda till andra poster, vilket inte är förenligt med revisionsuppdraget. Samtidigt valdes Malin Björgum (S) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden trots att hon sedan tidigare är revisor.

Gunnar Söderberg är också irriterad över att Miljöpartiet inte tagit strid för den demokratiska processen; att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lagt beslag på symboliska poster utan möjlighet för oppositionen att delta.

– Miljöpartiet röstade som majoriteten. När partiet i så viktiga frågor gick emot demokratiska principer och gängse praxis och lade sig platt för en majoritet som man inte ingår i, fick jag nog. Jag avslutar därför mitt medlemskap i partiet, säger han.

Hans ilska bottnar även i hur partiet centralt agerat och mer eller mindre suddat ut sin profil i regeringsställning.

Gunnar Söderberg kommer dock fullfölja sina uppdrag som revisor i Oxelösunds kommun och region Sörmland, men fortsättningsvis utan partibeteckning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Kägo

Ämnen du kan följa