Hamnstrejken kommer till Oxelösund: "Tycker att det är olyckligt..."

Svenska hamnarbetarförbundet kommer att ta ut sina medlemmar i Oxelösunds hamn i strejk.

27 februari 2019 11:36

Konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarorganisationen Sverige hamnar trappas upp. Hamnarbetarförbundet har varslat om att ta ut alla sina medlemmar i alla Sveriges hamnar i strejk från och med den 6 mars. I Oxelösunds hamn berörs ett tiotal hamnarbetare och om inte konflikten har lösts innan 6 mars blir det total arbetsnedläggelse från deras sida.

– Det här är ett svar på arbetsgivarens fridagslockout av alla våra medlemmar. Att de blir lockoutade när de har en ledig dag, vilket innebär att de inte får full lön. Det känns väldigt olyckligt att vi ska behöva ta till en så massiv åtgärd för att lösa en så enkel fråga, säger Eskil Rönér som är förbundsordförande på Hamnarbetarförbundet.

Lockouten innebär också en nyanställningsblockad av Hamnarbetarförbundets medlemmar samt att ingen kommer att hyras in.

Konflikten började i Göteborg redan 2016, men har nu spritt sig över Sverige. Arbets­givaren har ett avtal med den andra fackliga organisationen, Transportarbetarförbundet, och vill inte ha ett till avtal, utan har ­erbjudit Hamnarbetarförbundet ett hängavtal till det som redan finns. Det har Hamnarbetarförbundet avvisat och anser att det utestänger dem från fackligt inflytande.

Douglas Heilborn är vd på Oxelösunds hamn och har precis nåtts av beskedet.

– Jag tycker att det här är olyckligt. Det är en väldigt snabb upptrappning av konflikten samtidigt som det finns ett bra förslag från arbetsgivarorganisationen.

Hamnarbetarförbundet säger att det här är ett svar på er fridagslockout av alla deras medlemmar. Har du någon förståelse att det blir såhär då?

– Jag har ändå svårt att förstå att de tar till så kraftiga medel, säger Heilborn.

Vad får det här för konsekvenser för Oxelösunds hamn?

– Jag tror att det blir en begränsad effekt, då Hamnarbetarförbundet har ett fåtal medlemmar hos oss. Samtidigt ska jag inte sticka under stol med att det påverkar flexibiliteten för oss, säger Douglas Heilborn.

Han pekar dock på att SSAB:s verksamhet inte berörs av hamnstrejken.

– Stålhamnen är skyddad via ett avtal med Transportarbetarförbundet och det gäller även råvarutillförseln.

Hamnkonflikten

Konflikten mellan facket och arbetsgivaren började 2016 och handlar om att Hamnarbetarförbundet vill ha ett eget kollektivavtal.

Facket har inte accepterat det hängavtal, med bilagor, till ett befintligt avtal med Transportarbetareförbundet de erbjudits. Hamnarbetarförbundet anser att medlarnas bud innebär att de fråntas flera rättigheter.

Under januari och februari har Hamnarbetarförbundet genomfört punktstrejker i ett antal hamnar på vilka arbetsgivarsidan har svarat med lockout. Nu utvidgas alltså strejken till att handla om att allt arbete av läggs ner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Alexis

Ämnen du kan följa