Här ska en ny fabrik byggas – för 100 miljoner

100 miljoner kronor ska satsas i en ny fabrik i Oxelösunds hamn. Redan under nästa år ska den vara på plats och producera ett material som delvis kan ersätta cement. Nu räknar man med runt tio nya arbetstillfällen.

2 april 2019 10:11

Oxelösund är på väg att få en ny fabrik. En kvarn som ska mala slagg planeras i Oxelösunds hamn av Swecem som är ett dotterbolag till Peab. I tillverkningen ska man använda restprodukter från SSAB. Masugnsslagg som i mald form ersätter delar av cementen vid betongproduktion.

– Vi kommer investera 100 miljoner kronor i det här och börja bygga kvarnen ganska snart. Planen är att den ska stå färdig så tidigt som möjligt under 2020. Vi har alla tillstånd klara nu, så därför har vi valt att gå ut med det, säger Håkan Wifvesson som är biträdande affärsområdeschef på Peab.

Redan i dag så är en viss verksamhet i gång. Man har byggt en silo i Oxelösunds hamn som stod klar vid årsskiftet och skeppar in mald slagg, lagrar den här och kör den sedan vidare till betongfabriker. Men i framtiden kommer det alltså att gå åt andra hållet. Råvaran, själva slagget, kommer från SSAB, mals i hamnen och distribueras sedan.

– Den här enheten ska kunna hantera 70 000 ton slagg per år och vi tänker ha den i gång i minst 15 år, då det är en så stor investering. När den här fabriken är i gång kommer vi att fasa ut importen. Vi kommer att använda granulatet i både våra egna betongfabriker, men det finns även möjlighet att sälja till andra, fortsätter Håkan Wifvesson.

Hur många nya arbetstillfällen blir det?

– Vi räknar med cirka tio nya tjänster som behövs för att driva anläggningen.

Vid tillverkning av betong används cement som bindemedel, men det malda masugnsslagget kan ersätta delar av cementen.

– Det här är en beprövad metod som används i Europa i sedan många år, men tillgången här har inte varit så stor. Nu när vi hittat en möjlighet att ta vara på något som redan finns på plats har vi minskat ett transportled. Lite beroende på vad man bygger kan man använda olika mycket slagg. När det gäller vanlig husbyggnation är det tillåtet med 60 procent slagg och 40 procent cement som bindemedel. I anläggningsprojekt är det tillåtet med 35 procent slagg, säger Wifvesson.

Douglas Heilborn är vd för Oxelösund hamn. Han berättar att hamnen arrenderar ut marken till Swecem.

– Själva matningen av kvarnen kommer att skötas av hamnpersonalen och sedan hanterar vi själva båttjänsterna. Vi kommer inte att nyanställa på grund av det här, men bidrar till det vi har. Vi får en större volym last och det är välkommet, säger han.

I relation till annat gods ni hanterar – hur mycket handlar det här om?

– Förhållandevis är det ganska lite, men det kommer att utgöra 5–10 procent av den inre kajens årsomsättning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Alexis

Ämnen du kan följa