Många lågutbildade har invandrat till Oxelösund

Relativt stor andel av de nyanlända invandrare som bosatt sig i Oxelösund de senaste åren har en låg utbildningsnivå. Samtidigt är det många av de arbetslösa som varje månad går vidare till antingen arbete eller studier.

22 februari 2019 13:56

Therese Elmecrantz är integrationssamordnare och utredare vid Oxelösunds kommun. Hon berättar att Oxelösund har en relativt hög andel nyanlända som kommit från utvecklingsländer och att det ofta kan vara en längre väg jämfört med dem som har universitetsutbildning och kan prata engelska.

– Sådant här tar tid och det kommer behövas många år. Det är inte något vi skapar på två, tre år. Kanske behöver vi också ändra vårt sätt att arbeta med människor. Alla kanske inte riktigt kan lära sig från skolbänken. Sedan handlar det också om vilka kunskapskrav vi ställer för att släppa in folk på arbetsplatserna, säger Elmecrantz.

Hur går arbetet med integrationen i kommunen?

– Vi ligger bra till och har en organisation där vi jobbar nära varandra och civilsamhället. Sedan är det en utmaning för oss att andelen lågutbildade bland de som kommit hit är relativt hög och att det är relativt många nyanlända som kommit hit i förhållande till folkmängden i Oxelösund.

I den rapport som kommunrevisionen beställt av företaget EY framgår det bland annat hur arbetslösheten bland nyanlända, både öppet arbetslösa eller sökande inom program, ser ut mellan januari till oktober 2018. Antalet öppet arbetslösa eller sökande inom program som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram har minskat under 2018. Utomeuropeiskt födda som är arbetslösa och inte omfattas av något program har i stort sett inte förändrat sig, men här är det ändå tämligen många som får jobb varje månad.

”Statistiken visar dock att 15–25 individer per månad har skrivits ut ur denna grupp efter att ha fått ett arbete, det förekommer alltså viss omsättning bland de arbetssökande. Endast ett fåtal avskrivs från etableringsprogrammet efter att ha fått arbete, de flesta går vidare till andra insatser eller studier” fortsätter EY.

I rena siffror deltog 167 personer i etableringsuppdraget i januari och det har minskat till 109 i oktober. Motsvarande siffror för öppet arbetslösa eller sökande inom program som är födda utanför Europa var 221 i januari 2018 och 216 i oktober samma år.

Fotnot: Statistiken berör inte alla invandrare som nyligen kommit till Sverige, exempelvis räknas inte asylsökande. Oxelösunds kommun räknar en person som nyanländ de första fyra åren i Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Alexis

Ämnen du kan följa