Ramdalshamnen förbereds för bostäder

Första april påbörjades arbetet för att förbereda för bostäder vid Stenvikshöjden. HSB planerar att bygga ett 40-tal nya lägenheter på området.

5 april 2020 11:44

– Det vi gör just nu är iordningställandet av den plats där HSB ska bygga två stycken lamellhus. Det är på delar av den gamla parkeringsplatsen nere vid Ramdalshamnen, berättar Kjell Andersson som är mark- och exploateringstrateg på Oxelösunds kommun. 

Det var i september 2019 som det blev klart att HSB kommer bygga lägenheter i området Stenvikshöjden. Där ska ett 40-tal lägenheter byggas med båtmöjligheter framför husen. Innan bygget kan påbörjas har kommun undersökt om marken har några föroreningar.

– När man gör detaljplaner så ingår det idag att man också gör en del miljöprover för att se om det är föroreningar i mark. Innan nästa ägare kan tillträda och innan bygglov kan ges så behöver i så fall de föroreningarna vara borttagna, genomförda och godkända.                                                                 

Förberedelserna som ska göras innan bygget är att Foria ska stängsla in området och sen ta bort asfalten som kommunen dubbelkollat inte innehåller miljöfarliga ämnen.

– Sedan gör Foria de åtgärder som miljö säger att vi ska göra och sen får vi ett slutprotokoll på det att det är klart och då kan också bygglov ges, säger Kjell Andersson. 

Åtgärderna är planerade att ta ungefär två veckor. Under tiden som arbetet pågår finns parkering för kortare tider runt vändplanen. Om man vill parkera under en längre tid finns iordningställda platser vid området som används för båtuppläggning. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Amanda Ekblad