SSAB största svenska utsläppsboven – släpper ut miljontals ton koldioxid

SSAB är etta på listan över de svenska industriföretag som släppt ut mest under 2018. Och det handlar om mer än dubbelt så mycket koldioxid än de som kommer på andra plats.

4 april 2019 12:41

Koldioxidutsläppen från svensk industri ökade med 445 000 ton förra året, skriver tidningen Sveriges natur. Ökad produktion av diesel, cement och plast liksom ökad användning av fossila bränslen för el och värme ligger bakom de växande utsläppen.

Totalt hamnade de svenska koldioxidutsläppen från industri, el och värme på 19,9 miljoner ton under fjolåret, enligt statistik från EU:s utsläppshandel. Som jämförelse släpper den svenska vägtrafiken ut ungefär 15 miljoner ton. Enskilda industrier står för totalt nästan hälften av Sveriges koldioxidutsläpp.

De tre största utsläppsbovarna är ståltillverkaren SSAB, cementtillverkaren Cementa och oljeraffineringsföretaget Preem. På listan över de bolag med störst utsläpp finns också el- och fjärrvärmeproducenter från fossila bränslen, som också ökade sina utsläpp under 2018.

Samtidigt ökade också de totala växthusgasutsläppen från vägtrafiken i fjol. Bilarnas utsläpp minskade visserligen, men de ökade från tunga lastbilar.

SSAB i Oxelösund stod för mer än hälften av de sörmländska koldioxidutsläppen under 2017. Ståltillverkaren har även större verksamhet i Luleå och Borlänge.

De släppte ut mest 2018

Koldioxidutsläpp från svenska industrier:

1) SSAB, ståltillverkare: 4,9 miljoner ton

2) Cementa, cementtillverkare: 2,4 miljoner ton

3) Preem, oljeraffinaderi: 2,2 miljoner ton

4) LKAB, järnmalm: 653 000 ton

5) Borealis, kemikalieindustri: 637 000 ton

6) Kalkindustrin (bland annat Nordkalk): 633 000 ton

7) ST1 (före detta Shell), oljeraffinaderi: 547 000 ton

8) Värtaverket, kolvärme: 500 000 ton

9) Vattenfall Uppsala, el och värme: 385 000 ton

10) Rönnskärsverken, smältverk: 274 000 ton

Källa: EU:s utsläppsstatistik, Sveriges Natur.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa