Räddningstjänsten i Katrineholm bygger ut

19 mars 2019 09:00

– Studentexamen är en förlegad tradition som mist sin aktualitet. Jag vill absolut inte ha några festligheter i samband med att man tar "studenten".

Per-Olof Fjälsby är mycket kritiskt inställd till mot vita mössor, vilda utrusningar för att motta de anhörigas hyllningar. Han hävdar att det är överdåd som inte passar i vår tid.

Han och hans kamrater i tredje ring, Lena Måsén och Anne Grönkwist, är mycket kritiska mot studenten, detta till trots att huvuddelen av de 145 avgångseleverna verkar vilja ha de gamla traditionerna kvar.

1948 fanns det 13 skomakare i Katrineholm och gott om jobb åt dem alla, I dag finns det 4 kvar, och de har knappast jobb. "Skomakare, bliv vid din läst", brukar man ju säga. Och det tänker Hans Malmquist i Katrineholm bli. Men skomakaryrket har ingen ljus framtid.

Konfektionsindustrin i Vingåker behöver 50-talet sömmerskor! Ljungströms och Widengrens kommer att sätta in en ordentlig drive i Vingåker och närliggande orter för att få fram arbetskraften.

Vad höll man på med vid Kullbergska sjukhuset förra veckan? Det har åtskilliga människor frågat sig sedan de sett hur arbetena med tillbyggnaden av sjukhuset pågått både natt och dag. Svaret är att man gjutit upp ett trappschakt och tre hisschakt, och eftersom man använde sig av en glidform vid gjutningen kunde arbetena inte avbrytas. Man arbetade i stället i skift dygnet runt tills schakten var färdiggjutna.

Kuriren för 25 år sedan

Räddningstjänsten i Katrineholm bygger ut. Den sista april ska 570 nya kvadratmeter vagnhall för utryckningsfordonen stå färdig. Sedan är det lite runtomkringarbete kvar, och det beräknas vara färdigt till semestern. Nu blir den gamla vagnhallen omgjord till verkstad och förråd samt garage för lilla lastbilen och besiktningsbilarna.

Modecirkel sluts när orderchef Roland Ljungström går efter 51 år vid Ljungströms.

Kuriren för 10 år sedan

Om drygt tio år har Sörmland gjort stora omställningar och närmat sig det klimatneutrala samhället. I länsstyrelsens förslag till klimat- och energistrategi är visionen att Sörmland ska bli en ledande och hållbar region och fungera som en öppen arena för att testa nya klimatsmarta arbetssätt och lösningar. Tanken är att Sörmland ska inta en tätposition i klimatarbetet. Om drygt tio år går nästan inga bilar i länet på bensin och länet producerar och exporterar ny miljöteknik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!