Hanterar regionen fall som Högsjö, som haft flera döda, på något särskilt vis? 

– Alla kommuner har fått information muntligt och skriftligt om hantering av misstänkt covid-infektion i omsorg och enheten för smittskydd och vårdhygien finns tillgänglig för frågor från kommunerna.  

Finns det anledning för särskilda åtgärder eller restriktioner i Högsjö?

– Nej, samma råd gäller: Man ska vara hemma när man är sjuk, plus två dagar. Så här skyddar du dig mot smitta: Tvätta händerna ofta, inte fingra i ansiktet, hålla avstånd till personer som hostar eller nyser. Personer över 70 år ska hålla sig hemma, undvika att gå och handla, och så vidare, men det går bra att exempelvis promenera utomhus. 

Finns det anledning att testa fler i Högsjö, eller Vingåker med omnejd, för att begränsa smittan? 

– Nej, om man har akuta luftvägssymtom ska man stanna hemma enligt ovan och om man behöver sjukvård ska man kontakta 1177. 

Vingåkers kommun säger att de begärt att anställda inom hemtjänsten ska testas för coronaviruset, då de varit i kontakt med en av de avlidna, men att de fått nej från er. Kan ni förklara det resonemanget? 

– Det finns inte kapacitet att provta alla med lindriga akuta luftvägssymtom. De råd som gäller om man har akuta luftvägssymtom är samma oavsett om man har bekräftad eller misstänkt sjukdom. Region Sörmland arbetar med olika alternativ för att börja provta personal inom sjukvård och omsorg, men det kommer inte bli någon allmän provtagning.