Regler Kuriren Cup

Tävlingsbestämmelser för Kuriren Cup 2019 är sanktionerade och antagna av Södermanlands Golfdistriktsförbund.

11 april 2019 09:12

Kval på hemmaklubbarna: Foursome matchspel.
I foursome erhåller laget ett gemensam spelhandicap lika med spelarnas genomsnittliga spelhandicap. Kontrollera i slopetabellen hur många slag respektive spelare får, lägg ihop lagets antal slag, dela sedan med två. Halva slag höjs till närmaste heltal. Sidan med det högre spelhandicapet får tillgodogöra sig hela skillnaden mellan sidornas spelhandicap. Startlistan bestämmer honnören på första tee.

Särspel 
Vid lika resultat efter 18 hål ska matchen avgöras genom särspel hål för hål, med start på det hål där matchen började (normalt första hålet). Handicapslag fördelas likadant som under ordinarie rond. Spelare som ska spela särspel bör ges företräde på första tee.

Matchrapportering 
När matchen spelats skrivs resultatet in på spelschemat och därmed är resultatet fastställt enligt regel 5-2.

Finalspel 
Finalen 2019 spelas på Eskilstuna Golfklubb lördag 8 juni med första start klockan 11.00.

Deltagare 
Till finalspel får varje klubb skicka deltagare i förhållande till antal anmälda par i kvalspelet. För varje påbörjat åtta par går ett par till final.

Handicap 
I finalen krävs att båda spelarna har EGA Exakt Tävlingshandicap för att få deltaga. Spelarna måste ha registrerat fyra sällskaps- eller tävlingsronder under 2019.

Spelform
Spelform i finalen är foursome slagtävling i klass 1 och foursome poängbogey i klass 2. Finalisterna delas i två lika stora klasser.


Lottning
Inför finalen på Eskilstuna Golfklubb presenteras startlistan i papperstidningen lördag 8 juni.

Domare
Representant från Södermanlands Golfförbunds tävlingskommitté.

Tävlingsledning 
På respektive klubb utsedda tävlingsledare.

Sanktion 
Tävlingsbestämmelserna är godkända och sanktionerade av SöGDF:s tävlingskommitté.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!