Replik: Ingen budget för mer öppettider i biblioteken

3 april 2019 05:00

Svar till ”Låt biblioteken ha öppet på helgerna” publicerad 15 mars. Kulturnämnden i Strängnäs håller med skribenten ”Hoppfull bokmal” om bibliotekens viktiga roll i samhället. Det finns ingen oenighet kring vad biblioteken har för betydelse i samhällsutvecklingen genom att stärka bildning, kultur och integration.

Strängnäs kommun har fyra bibliotek och genom åren har det laborerats med olika öppettider – det har även varit söndagsöppet på Multeum för flera år sedan. Vi är medvetna om att det krävs en kontinuitet för att uppmärksamma ifall det skapar mervärde med ökade öppethållande och vill därmed inte att det ska vara något projekt under kortare tid.

Det innebär kostnader som vi nu håller på att ta fram underlag för gällande olika scenarier; öppethållande några extra timmar på lördagar, öppet på söndagar, öppet mer på vissa av våra bibliotek osv.

Det vi kan säga är att det i budgeten för 2019 inte finns plats för detta. Kulturnämnden diskuterade frågan på senaste nämnden och vill hålla frågan aktuell inför budget 2020.

Monica Lindell Rylén (S)

Ordförande kulturnämnden i Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!