Replik: Skrämselpropaganda och högt tonläge är inte hederligt

12 januari 2019 05:00

Det är bara att följa den argumentation och det tonläge som är i frågan och som också syns i detta debattinlägg. Hyresgästföreningens ambition att demonisera kommunen och dess ageranden gynnar inte ett gott samverkansklimat och inte hyresgästerna över tid. Jag har svarat på en journalists eget formulerade påståenden och konstaterat att så som han beskriver det är det inte med sanningen överensstämmande eller korrekt beskrivet. Påstår man alla dessa saker utan att nyansera är man inte sanningsenlig. Det allmännyttiga bolaget ägs av alla Eskilstunabor. Inte av hyresgästerna. Därför fick alla Eskilstunabor pumpa in miljoner i bolaget och rädda det under 1990 talet. Var var kritiken från Hyresgästföreningen då?

Därför är det inte orimligt att bolaget i en mycket marginell del får vara med och utveckla hela Eskilstuna i dag. I synnerhet i de delar som stärker bolaget. Pengarna som bolaget ändå lämnar ifrån sig, går till att utveckla kommunen – bygga nya bostäder, motverka sociala problem och bygga skolor och äldreboenden i stadsdelar. Och mycket av det gynnar i sin tur bolaget och hyresgästerna. Och uttaget sker dessutom enligt de lagar och regler som finns. Hyresgästerna i lägenheter är skyddade av en mycket reglerad marknad. Och det är bra. Kommunen kan inte mjölka dem hur som helst på pengar. Men i kampanjen ni för låter det annorlunda.

Skrämselpropaganda, högt tonläge och ensidig argumentation utan att se helheten både historiskt och i dag är inte hederligt. Att exempelvis inte se att hyresgäster gynnas av de sociala satsningar som görs för de 22 miljonerna är bara märkligt. Att inte se vad kommunen genom åren lagt in i bolaget i form av miljoner för undvika hyreshöjningar är ohederligt. Att inte inse att det kostar att bygga nya bostäder och att k-fast måste bidra till de kringkostnader som uppstår när detta görs är ensidigt.

Tagga ner tonläget, för ett resonligt samtal, svartmåla inte och välj inte bara att visa ena sida av frågan och se att om en allmännytta ska vara befogad att äga och utveckla så måste alla i en kommun nås av fördelarna med den. Det är som en del i den generella välfärdspolitiken. Varför ska alla betala skatt om inte alla får del av barnbidraget? Alternativet är att inte ha någon allmännytta. Som vissa tycker. Och det om något vore ett enormt slag mot hyresgästerna.

Jimmy Jansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!