Replik: Vi månar om människors lika värde

22 mars 2019 05:00

Svar till "Fritänkares" insändare "Hjärntvätta inte barn med religion", publicerad den 14 mars. 60 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i svenska kyrkan, ytterligare några procent är medlemmar i olika frikyrkor och i andra religioner. Det är ungefär 6 miljoner svenskar.

Dessa 6 miljoner har olika stark tro, är olika mycket aktiva i kyrkorna och har olika behov av kyrkan. Har dessa människor fel värderingar, fel tro och felaktiga kunskaper?

Vi som är aktivt kyrkliga, som känner gruppkänsla och gemenskap i kyrkorummet, får våra delade livsvärderingar stärkta av att höra bibeltexter och berättelser, som tolkas och inspirerar till individuell eftertanke. Det kan i sin tur ge själsro, vara ledande vid svåra livssituationer och ge tillfredsställelse i vardagen.

Självklart vill vi att våra barn och ungdomar ska dela våra värderingar som månar om människors lika värde. De kristna värderingarna speglas i hemmet – men det är viktigt att barnen och ungdomarna får flera kontakter.

Tvivel är bra – kan skapa och öppna upp för nya möjligheter och kunskaper i livet.

En medmänniska

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!