Risk för skattehöjning efter dåligt resultat i Nyköpings kommun

Det låga resultatet som Nyköpings kommun gjorde 2018 riskerar att leda till en skattehöjning. – Vi påbörjar budgetarbetet för 2020 nu och får se var vi landar, säger Urban Granström (S).

18 mars 2019 17:00

Nyköping har den lägsta skattesatsen i Sörmland. Men med de stora utmaningar som väntar för kommunen är det inte säkert att den kan hållas kvar på samma låga nivå. När 2018 summeras redovisas ett svagt resultat på 4 miljoner kronor – 44 miljoner kronor under budget.

– Vi och andra står inför stora utmaningar, men vi går in i 2019 med Sörmlands lägsta kommunalskatt, säger Urban Granström.

Men han kan inte lova att den kommer att kunna förbli så låg.

– Om regeringen levererar det man har sagt när det gäller ökade skattebidrag. Om inte kommer vi att få bekymmer.

Regeringens vårproposition blir en första viktig indikation, men ännu viktigare blir budgetpropositionen i höst.

– Nu påbörjar vi budgetarbetet för 2020, vi får se var vi landar.

Nyköping är inte ensamt i Kommunsverige om att ha kärv ekonomi det senaste året, men inte på fyra år har kommunen nått upp till ett resultat som ger tillräcklig buffert för oförutsedda händelser (2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag). 2018 års resultat landar på plus 4 miljoner kronor i stället för budgeterade 48 miljoner kronor.

– Det är onekligen lite magert, men det är ändå plus, säger kommunalrådet Urban Granström.

Men frågan är om det verkligen är plus. Det beror på hur man räknar. Vissa insatser i Nyköpings kommun, exempelvis Ofta-projektet som ska göra det möjligt för personer som är långtidsarbetslösa och beroende av försörjningsstöd att komma ut i arbete, betalas med sparade pengar från tidigare år. Nyköpings kommun väljer att räkna bort dessa kostnader på totalt 22 miljoner kronor i årsredovisningen och vips så blir minus 18 miljoner i stället plus 4 miljoner kronor. Det må vara rimligt, men revisorerna har tidigare riktat kritik mot det sättet att räkna.

Oavsett hur man räknar måste åtstramningar göras för att klara årets budget.

– Framåt blir det fortsatt fokus på ekonomin och arbetet med ny styrmodell, säger Martina Hallström (C), kommunalråd.

Andra fokusområden är företagande, skola och integration.

– Skola och integration går hand i hand. Exempelvis förskolan vid Träffen kommer att ligga bra till, mitt emellan Brandkärr och andra bostadsområden, säger Marco Venegas (MP), också han kommunalråd.

De verksamheter som har dragit över budgeten är hemtjänsten, externa placeringar för personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd och skolan.

Kommunala skolan tappar elever

Skolorna i Nyköping har dragit över budget med 35 miljoner kronor. En stor kostnad är de cirka hundra elever som lämnade kommunala skolor och började på friskolor. Det orsakar hål i de kommunala klasserna vars kostnader ligger kvar på samma nivå trots färre elever. Senaste tappet kom när Kunskapsskolan startade årskurs fyra och fem.

Här märks en tydlig skiljelinje mellan partierna i det nya styret. Centerpartiet och Martina Hallström betonar att friskolorna inte ska pekas ut eftersom de behövs. Hon får medhåll av Marco Venegas och Miljöpartiet. Socialdemokraterna har tidigare har sett friskolorna som ett problem för integrationen och för de kommunala skolorna. Men i samarbete med C och MP håller Urban Granström med och nöjer sig med att konstatera att det är kommunen som måste anpassa sig.

Fortsatt höga kostnader i hemtjänsten

Trots försök att minska antalet personer som äldre möter i hemtjänsten har de ökat. Och hemtjänsten fortsätter att kosta stora pengar.

Hemtjänsten i Nyköping har kostat många miljoner mer än budget under flera år. Så även 2018. Framför allt är det personalkostnaderna som är högre än budget. Färre kunder är också nöjda med sin hemtjänst. 85 procent av hemtjänsttagarna är nöjda eller mycket nöjda, en försämring jämfört med 2017. 1054 personer i Nyköping hade hemtjänst inklusive trygghetslarm under 2018.

Kostnaden för placeringar av personer med funktionsnedsättning i andra kommuner har också dragit i väg. Nyköpings kommun jobbar för att hitta boenden på hemmaplan.

Försörjningsstöd över rikssnittet

Försörjningsstödet kostar för mycket i Nyköping som sedan länge ligger en bra bit över genomsnittet i riket.

För personer i långvarigt utanförskap har försörjningsstödet minskat, något Urban Granström är nöjd över och hänvisar till Ofta-projektet som finns för att få ut personer som står långt från arbetsmarknaden i jobb. Men kostnaden för försörjningsstöd är fortfarande för hög och kostade 17 miljoner kronor mer än budget förra året.

Ny finansportfölj har gett mer pengar

Nyköpings kommun har slutat att köpa aktier i fossil energi. Det har lett till större intäkter än beräknat och balanserar upp övriga röda siffror något.

55 miljoner kronor mer än budgeterat blev det från finansförvaltningen i Nyköping. Den största delen är en följd av kommunens nya policy för placeringar i aktier. Inga pengar ska längre placeras i företag som utvinner fossila bränslen och kommunen har därmed lagt om sin aktieportfölj. Detta har gett intäkter på 23 miljoner kronor mer än beräknat.

Därtill har kostnaderna för räntor varit lägre än beräknat under 2018, något som gav ett plus i årsredovisningen på 18 miljoner kronor.

Toppnotering av hemlösa i Nyköping

Antalet personer som söker bostad ökade från 73 till 109 förra året. Det är inte bara en utmaning för dem som saknar bostad utan kostar också pengar för kommunen.

De allra flesta som räknas som hemlösa är personer som har fått asyl i Sverige och anvisats till Nyköpings kommun. Det saknas bostäder för dem att flytta in i och flera har fått bo på vandrarhem eller hotell, något som är kostsamt för kommunen.

Snabbostäder har redan byggts på Ängsstugevägen och snart står ytterligare något billigare snabbt byggda bostäder färdiga på Flygrakan. Därefter väntar liknande byggen i Stigtomta och Nävekvarn. I väntan på dessa förlänger kommunen kontraktet för att fortsätta hyra Emtnäs, ett tidigare asylboende som nu fungerar som bostad i väntan på att det byggs fler "riktiga" bostäder.

Även antalet akut hemlösa har stigit och låg förra året på 13 personer, den högsta siffran sedan mätningarna började. I dagsläget har siffran sjunkit och ligger kring tio, enligt Urban Granström. I slutet av 2019 hoppas kommunen kunna öppna et härbärge i Nyköping.

Skattesatser i Sörmland

Nyköping 21,48

Trosa 21,66

Strängnäs 21,73

Eskilstuna 22,08

Gnesta 22,18

Katrineholm 22,18

Oxelösund 22,28

Flen 22,33

Vingåker 22,73

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Clemens

Ämnen du kan följa