Så blir du inte lurad vid bilköpet

Anmälningar mot bilhandlare och bilverkstäder ökar hos ARN. Och en av fyra aktörer i branschen följer inte ARN:s beslut.

Ta reda på dina rättigheter som kund och undvik att köra i fällorna.

11 augusti 2019 11:34

Hittills i år har Allmänna reklamationsnämnden (ARN) tagit emot nästan 2 000 motorrelaterade anmälningar, en ökning med nästan 11 procent jämfört med i fjol.

Av dessa står köp av begagnade bilar för cirka hälften.

Enligt Bo Ericsson, vd för SFVF, branschföreningen för Sveriges fordonsverkstäder, finns det flera skäl till ökningen.

Konsumenter har blivit mer upplysta om vilka rättigheter man har så man ifrågasätter på ett annat sätt. Det har även blivit lättare att göra anmälningar hos ARN. Sen är det fler som säljer bilar i dag gentemot förr.

Ett beslut från ARN är inte tvingande. Ändå väljer de flesta företag att följa dem. Inom motorbranschen är följsamheten 74-77 procent, vilket är lägre än snittet på 79 procent.

Det handlar oftast om en sak – pengar, säger Bo Ericsson.

Små marginaler

Även Marcus Isgren, chef på ARN, tror att hård konkurrens och små marginaler inom branschen gör att beslutsefterlevnaden inom motorsektorn är lägre än i andra branscher.

Utöver detta finns det även en del aktörer som faktiskt lurar konsumenter vid köpetillfället, säger Marcus Isgren.

Den som råkat ut för en oseriös aktör bör först och främst ta kontakt med sin kommunala konsumentvägledare eller Konsumentverket.

När det är konsumenttjänster kan det vara bra att begära specificerade räkningar för att få se exakt vad företaget har gjort.

Det kan även vara bra att be om ett andra utlåtande, från en annan aktör.

Branschföreningen ger trygghet

Om parterna inte kan enas kan man vända sig till ARN eller domstol för att få saken prövad. Dock är det ofta att föredra om parterna själva lyckas nå en överenskommelse, anser Marcus Isgren.

Parter mår inte bra av konflikter. Har man en process hängande över sig så tar det energi. Det kostar oftast också både tid och pengar att lägga på konflikten.

Till skillnad från ARN:s beslut är en överenskommelse mellan parterna bindande.

Är bilhandlaren eller reparatören ansluten till någon av branschorganisationerna SFVF eller Motorbranschens Riksförbund, MRF, har kunden en garanti på att ARN:s beslut efterföljs.

I våra stadgar och deras stadgar är det tvingande att följa ARN:s beslut. Skulle bilföretaget inte göra det går vi in och reglerar det som nämnden har bestämt och stämmer bilhandlaren på motsvarande belopp och kastar ut dem, säger Bo Ericsson.
Fakta: Tips till dig som köper begagnad bil

Undersök marknaden så att du får en överblick av prisläget. Fundera över om du vill köpa bilen av en privatperson eller av en bilhandlare. Tänk på att man som köpare enligt konsumentköplagen har ett något starkare skydd vid fel i bilen om man köper bilen av en handlare.

Provkör och undersök bilen noga. Om du inte själv vet hur man gör kan du lämna in bilen till en teststation. Begär en varudeklaration av säljaren.

Gå igenom serviceboken noga och kontrollera att korrekt service är utförd vid rätt tid och miltal.

Kontrollera att den person eller det företag som du ska göra affären med är ägare till bilen.

Upprätta ett skriftligt avtal för köpet. Konsumentverket har tagit fram en avtalsmall som man kan använda.

Se till att bilen är försäkrad innan du kör i väg med den.

Om fel skulle uppstå efter köpet tänk på att snarast reklamera felet till säljaren. Tänk på att konsumentköplagen ger dig som köpare ett minimiskydd vid köp av en bilhandlare. Det är inte möjligt att avtala om sämre villkor än vad lagen föreskriver.

Källa: Allmänna reklamationsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!