Så jobbar länets kommuner med hemmasittare: "Skolan har ett långtgående ansvar"

Det finns mycket frånvaro i skolan, det är länets största kommuner överens om, även om bilden kring hur stort problemet med hemmasittare är, skiljer sig åt. Gemensamt för kommunerna är att de ser att eleven måste få vara i fokus.

19 mars 2019 07:20

Barnspsykiatrin i Sörmland hör till dem som träffar många hemmasittare och upplever att antalet ökar och ser att det är ett enormt samhällsproblem där eleven riskerar skolmisslyckande och framtida utanförskap.

Hemmasittarprogram

Företaget Magelungen utvecklar behandlingsmetoder för skolfrånvarande barn och ungdomar och har tagit fram ett behandlingsprogram (Hemmasittarprogram) vars syfte är att få skolfrånvarande barn och ungdomar tillbaka till en fungerande skolgång. Programmet riktar sig till elever och föräldrar och samarbetar med elevens skola. Insatsen utgår från kognitiv beteendeterapi och sker i de tre faserna, kartläggning, behandling och vidmakthållande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tünde Simó