Så ska fler elever i Vingåker klara kraven

Fyra av tio elever klarar inte kunskapskraven. Trots det har Vingåkers skolchef och politiker förhoppningar om att vända den nedåtgående trenden. Delaktighet på alla nivåer kan vara en av lösningarna.

14 februari 2018 06:34

I fredagens Kuriren framkom det att skolresultaten i Vingåker försämrats jämfört med föregående läsår. Kommunens skolchef, Anders Danielsson, säger att kommunen jobbar för fullt för att komma åt problematiken med de dåliga resultaten.

– Skolverket är här av en anledning. Vi sitter och analyserar tillsammans och kommer ha nya träffar med dem och Uppsala universitet kommande veckor. Då kommer vi gå igenom vad som behöver göras för att få en förändring.

En av åtgärderna som hittills tagits är att anställa en rektor till Högsjöskolan. Där håller också flera lärare på att få sin behörighet. Något som Anders Danielsson tror kan ge ett positivt resultat.

– Jag tror att det har en stor betydelse att det finns en ledare på plats som kan leda och fördela arbetet bland personalen. Rektorn kan också vara med och stötta dem som är outbildade med pedagogiska tips om vad man kan göra och inte göra.

Han menar att det är viktigt att hela tiden följa upp elevernas resultat men även att det finns en delaktighet på alla nivåer.

– Jag tror på att man följer upp resultaten och inte släpper dem, att vara på och hitta orsakerna. Det kan till exempel vara att man behöver en fortbildning i att sätta betyg. I Kunskapsskolan som jag kommer ifrån hade man mycket enkäter. Där frågade man eleverna vad de tyckte och tänkte om skolan. På så sätt kan man få lite pejl från ett elevperspektiv vad som inte funkar. Det är för deras skull vi är där.

Helena Edrenius (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, har goda förhoppningar om att kommunen kommer fram till vad som ligger till grund för de dåliga resultaten.

– Jag tror absolut inte att våra elever är mindre intelligenta. De är lika smarta som på alla andra ställen. Sedan tror jag man behöver se över studiestödet i skolan. Att vi behöver mer stöd i skolan i stället för på hemmaplan.

Både hon och Anders Danielsson hoppas också på att kunna locka till sig fler behöriga lärare till kommunen. Den nya högstadieskola som ska stå klar nästa år kan vara ett lockbete menar de.

– I Vingåker får lärarna studera till behörighet trots att man har en tjänst, säger Helena Edrenius.

Kunskapskraven

Kunskapskraven i skolan bestämmer vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg. Kraven finns i både kurserna och de enskilda ämnena. I betygsskalan finns fem steg, A, B, C, D och E som är det lägsta betyget. Kunskapskrav finns för betygen E, C och A.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Järup