Sexton Ericssonmiljarder upp i rök

En höjd utdelning hjälpte inte. Telekomtillverkaren Ericssons aktie rasade efter ett bokslut med ett svagare resultat än väntat.

Fallet dämpades sedan något men runt 16 miljarder kronor av börsvärdet försvann.

24 januari 2020 07:06

Trots allt, överlag såg bolaget en bra utveckling. Ericsson redovisar den högsta kvartalsvinsten på flera år, drygt sex miljarder kronor före skatt.

Vi såg framför allt en bra bruttomarginal (lönsamhet) för fjärde kvartalet. Det tycker jag är en av de viktigaste signalerna för vår konkurrenskraft, säger koncernchefen Börje Ekholm till TT.
Vi såg ett fjärde kvartal där vi fortsatte leverera på vår fokuserade strategi från 2017, fortsätter han.

Räcker inte

Men det räcker inte, ökade kostnader drog ner vinst och lönsamhet mer än vad aktieanalytikerna hade räknat med. Vid stängning hade aktien fallit 5,8 procent efter att i inledningen rasat över åtta procent. Det betyder att bolagets värde föll med runt 16 miljarder kronor och att kursen är nere på samma nivå som i oktober igen.

Det finns dock flera ljuspunkter. Lönsamhetsmålet har nästan nåtts – ett år i förväg.

De investeringar vi har gjort i produktportföljen börjar bära frukt, säger Börje Ekholm.

Starkt pengaflöde

Och kassaflödet är starkt. Rensat för jätteboten för mutbrotten, som blev klart före jul, trillade mer pengar in i Ericssons kassa än på många år. Det gör att styrelsen beslutade sig för att höja utdelningen med 50 öre till 1:50 kronor per aktie, en utdelning som förstås hade kunnat vara mycket högre utan böterna på tio miljarder kronor.

Daniel Djurberg, telekomanalytiker på Handelsbanken nämner just den höjda utdelningen som en styrka.

Det visar på en tilltro på fortsatt starkt kassaflöde, säger han.

Svagheten i rapporten är de ökade kostnaderna, enligt Djurberg.

Svagt i Nordamerika

Försäljningen i Nordamerika var också en smolk i bägaren – ett orosmoln för framtiden, även om Börje Ekholm försäkrar att det är tillfälligt.

Försäljningstillväxten mattas framför allt av drivet av utvecklingen i Nordamerika. Vad gäller försäljningen är den stora frågan om det är temporärt eller inte. Nordamerika är en väldigt viktig region och är det en utveckling som fortsätter är det inte bra, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank.

5G-utvecklingen där går fort och nordamerikanska operatörer är snabba och konkurrensen hög, enligt Landeborn. I år står mycket på spel i Kina som väntas dela ut många 5G-kontrakt.

Tar andelar

Börje Ekholm känner sig trygg med Ericssons position på 5G-marknaden.

TT: Tar ni marknadsandelar på 5G?

Vi tror att vi växer snabbare än marknaden på 5G, säger Ekholm.

Han är inte särskilt bekymrad över signaler om en inbromsande konjunktur, för Ericssons del.

Vi ser en fortsatt stark efterfrågan. Vi är lite frikopplade från den allmänna konjunkturen. Vi drivs av två saker, den ena är tillväxten i trafiken som fortsatt är hög och sedan är vi i ett teknikskifte mellan 4G och 5G.
Fakta: Ericssons delår i siffror

Siffror i miljoner kronor.

Kvartal 4, 2019 Kvartal 4, 2018

Nettoomsättning 66 373 63 809

Rörelseresultat 6 125 -1 852

Resultat före skatt 6 054 -2 567

Bruttomarginal 36,8 procent 25,7 procent

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olle Lindström/TT