Snart måste tusentals tonåringar i Sörmland svara på mönstringsfrågor – annars kan det svida i plånboken

Försvarsmakten behöver fler rekryter och nu påbörjas processen med att totalt 95 000 ungdomar runt om i landet födda 2001 ska svara på frågor om sig själva – för att kanske kallas till mönstring. Svarar du inte på frågorna kan du tvingas att betala böter.

– Då bryter du mot lagen, säger Sofie Engström på Rekryteringsmyndigheten.

12 mars 2019 05:30

2010 avskaffades den allmänna värnplikten i Sverige och ersattes av en frivillig militär utbildning.

Sju år senare bestämde regeringen att skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt skulle gälla igen.

2017 kallade Försvarsmakten därför in drygt 6 000 unga män och kvinnor till mönstring. I år kallas mer än dubbelt så många – 13 000 personer.

I Sörmland ska totalt 2 928 ungdomar födda 2001 svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Av dem är 1 472 kvinnor och 1 456 män.

– Det är i år totalt 5 000 personer som ska utbildas. Hur många som kallas beror på hur många som ska utbildas. Hur många som kallas beror också på hur många vi bedömer själva kommer att ansöka om att pröva. Det är alltså inga politiska beslut som ligger bakom antalet som kallas till mönstring, utan det är en uppskattning som vi gör tillsammans med Försvarsmakten, säger Sofie Engström, kommunikationschef på Rekryteringsmyndigheten.

Först ska rekryterna sållas och utvärderas med syftet att se vilka som passar bäst in i försvaret.

95 000 personer runt om i landet kommer därför inom de närmaste veckorna att få hem ett brev med inloggningsuppgifter till en digital enkät. Frågorna rör bland annat hälsa, skolan, intressen och inställning till att göra grundutbildning med värnplikt.

Anledningen är att du ska visa att du inte har några sjukdomar, skador eller andra kroniska hälsotillstånd som kan förvärras under utbildningen, eller som kan innebära en risk för andra.

Breven med inloggningsuppgifter skickas ut till de sörmländska tonåringarna den 21-22 mars och det kan ta några dagar för posten att komma fram.

Den som inte svarar på frågorna kan tvingas att betala böter.

– Ett vitesbelopp sätts individuellt utifrån den enskildes ekonomiska förutsättningar, säger Sofie Engström.

Plikten innebär också att du måste mönstra om du sedan blir kallad. Du måste även göra grundutbildning med värnplikt om du blir uttagen.

– Annars bryter man mot lagen. Kommer du inte till mönstringen kan du få betala böter och kommer du inte till utbildningen kan det bli fängelse. Det är rättsväsendet som avgör om en person har brutit mot lagen och det är också de som bestämmer påföljden, säger Sofie Engström.

Du kan dock bli beviljad uppskov av till exempel hälso- eller sociala skäl. Men att till exempel glömma bort att svara på frågorna i mönstringsunderlaget eller att glömma bort tiden för mönstring är inte ett giltigt skäl.

Rekryteringsmyndigheten har planerat en kostnad på 10 000-11 000 kronor per prövande för att kunna mönstra 13 000 ungdomar under hösten 2019 och våren 2020.

– Vi räknar med en kostnad på totalt omkring 130 miljoner, säger Sofie Engström.

Har ni fått in tillräckligt många rekryter tidigare?

– Vid mönstringen under hösten 2017 och våren 2018 skrev vi in omkring 3 700 ungdomar födda 1999 till 4 000 utbildningsplatser. Mönstringen och inskrivningen av ungdomar födda 2000 pågår just nu. Det är för tidigt att säga hur det går, men i nuläget ser det ut som att vi kommer att kunna skriva in tillräckligt många för att fylla alla utbildningsplatser, säger hon.

Värnplikt 2019 – så går det till

Det här gäller för dig som är född 2001 och som är svensk medborgare.

Om du blir kallad till mönstring får du besked i maj.

Du får din kallelse till mönstring ungefär två månader innan mönstringsdagen, alltså i juni.

Själva mönstringen startar i augusti och pågår fram till och med maj nästa år i Stockholm eller Malmö. Under mönstringen får du göra olika psykologiska och fysiska tester.

Grundutbildningen med värnplikt görs vid något av Försvarsmaktens förband runtom i landet och är mellan fyra och elva månader lång beroende på befattning. Utbildningen genomförs efter att ungdomarna har avslutat sina gymnasiestudier.

Den första grundutbildningen med värnplikt startar under sommaren 2020. Utbildningen är nio eller elva månader lång.

Källa: Rekryteringsmyndigheten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Philip Johnsson