Socialnämnden spår stort underskott

Minskade intäkter från Migrationsverket men fortsatt höga kostnader för bland annat försörjningsstöd gör att det ekonomiska läget för Socialnämnden ser mörkt ut. Förvaltningen ser inga möjligheter att hålla budgeten i år.

20 mars 2019 10:00

Socialförvaltningen måste genomföra kraftiga besparingar, om den ska ha någon chans att klara sin budget för i år. Förvaltningen har räknat ut att man tror sig kunna spara omkring 17 miljoner jämfört med förra året. Men det är långtifrån tillräckligt. Om inget ytterligare görs, ser underskottet ut att bli omkring 30 miljoner kronor i år.

Det skriver förvaltningen i sin senaste ekonomiska rapport.

Förklaringen står till stor del att finna i att intäkterna minskat, samtidigt som många kostnader består. Ersättningen från Migrationsverket är betydligt lägre än förra året och sammantaget har intäkterna minskat med över 35 miljoner.

Förvaltningen skriver att den kommer att ta fram ytterligare åtgärder för att spara pengar. Men man ser ingen möjlighet att nå en budget i balans i år. Målet är att detta ska lyckas 2021, enligt den ekonomiska rapporten.

Nämndens ordförande Marie-Louise Karlsson (S) konstaterar att läget är bekymmersamt.

– Det ser illa ut. Som det ser ut nu kommer vi att ha ett stort underskott för året.

Katrineholm sticker enlig Karlsson ut med relativt sett många som är i behov av försörjningsstöd under lång tid.

Till de kostnader som är svåra att få ner hör också de för konsulter, eller "hyrsocionomer" som de också kallas. Bakgrunden till det är att det råder personalbrist och är svårt att hitta socionomer att anställa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johannes Tångeberg

Ämnen du kan följa