Sörmland sticker ut i ny barometer – fler stölder än övriga Sverige

Sörmländska handlare utsätts för fler stölder och snatterier än i övriga Sverige. Butikspersonalen är även oftare utsatt för hot och våld. Bilden bekräftas av City Gross butikschef Kenneth Johansson.

– Utsattheten för våra anställda har definitivt stigit genom åren och jag upplever att kunder beter sig mer respektlöst än tidigare, säger han.

3 april 2019 07:07

Svensk handels senaste Trygghetsbarometer är ingen munter läsning. Hela 45 procent av de sörmländska butikerna uppger att de varit drabbade av stöld den senaste veckan, motsvarande siffra för riket är 32 procent. 29 procent av butikerna anger att de varit utsatta för hotfullt eller våldsamt beteende från en besökare eller kund senaste månaden, för riket är motsvarande siffra 21 procent.

Hans Tjernström är presschef på Svensk handel. Han tycker det är anmärkningsvärt att Södermanland sticker ut i statistiken, men har ingen rimlig förklaring. Absolut flest stölder och snatterier sker i Storstockholm men som län är Södermanland i topp.

– Varje kvartal besvarar 2000 handlare runt om Svensk handels trygghetsbarometer där vi frågar om brottsutsatthet. Nu har vi sammanställt siffrorna för hela 2018 och det sammanfattande säkerhetsindex som visar andelen butiker som varit utsatta för något av brotten vi mäter. För Södermanland är siffran 55 procent, jämfört med 41 procent i riket, säger Hans Tjernström.

Två av tre butiker uppger dock att de inte polisanmäler stölder, då de anser att det är lönlöst att anmäla.

– Handlare som ingår i barometern uppger att det är för mycket arbete med att göra en polisanmälan, och att polisanmälan oftast läggs ned med vändande post. Därför avstår två tredjedelar att polisanmäla stölder.

På City Gross i Nyköping polisanmäls däremot alla stölder och snatterier. Ett inhyrt väktarbolag sköter öppning och stängning och civil butikspersonal patrullerar kontinuerligt i butiken för att upptäcka stölder och snatterier. Man har dessutom plockat undan och "byggt bort" stöldbegärliga varor så att de blir mer svåråtkomliga.

All personal måste dessutom genomgå en säkerhetsutbildning för att få jobba på City Gross. Sammantaget har åtgärderna lett till att antalet stölder minskat, enligt Kenneth Johansson. Samtidigt upplever han att de ligor som förr åkte runt och gjorde räder mot butiken, nästan har upphört helt.

– Men vi polisanmäler självklart alla former av brott, annars skulle det bli laglöst land. Polisanmälningarna sker via väktarna, säger Kenneth Johansson.

Att kunder beter sig mer respektlöst än tidigare är däremot svårare att komma åt. Att personalen har "körkort" i att bemöta otrevliga händelser ser han som en trygghet för personalen, men det är långt från någon garanti.

– Det finns en ny typ av nonchalans hos vissa kunder och vissa beter sig mycket respektlöst. Då och då utsätts även personalen för hot. Men totalt sett har vi inte utsatts för något riktigt grovt brott på länge.

Flest brott i livsmedelsbutiker

Flest stölder och snatterier fem i topp:

1. Livsmedelsbutiker

2. Varuhus, ej dagligvarubutiker

3. Kiosker och servicebutiker

4. Apotek

5. Elektronikbutiker

Hot och våld:

1. Livsmedelsbutiker

2. Kiosker och servicebutiker

3. Varuhus

4. Varuhus

Stölder och snatteri per län senaste veckan (andel som svarat ja)

1. Stockholm 54 procent

2. Södermanland 45 procent

3. Örebro län 37 procent

4. Blekinge län 36 procent

5. Västmanlands län 34 procent

(Riket 32 procent)

Hot och våld senaste månaden per län (andel som svarat ja)

1. Stockholm 32 procent

2. Södermanlands län 29 procent

3. Västmanlands län 26 procent

4. Gotlands län 23 procent

5. Örebro län 23 procent

(Riket 21 procent)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Palmqvist