Kjula ås bland landets mest förorenade områden

Deponin vid Kjula ås och marken på Hedlandet där före detta Stjernquist Metallfabriker låg hör till de mest förorenade områdena i landet. Det framgår av Naturvårdsverkets lägesbeskrivning av arbetet med att åtgärda föroreningsskadorna.

19 april 2011 06:15

Kjula ås och Stjernquist Metallfabriker finns sedan tidigare med på länsstyrelsens lista över de tio mest förorenade områdena i Sörmland. Båda områdena återfinns i den högsta riskklassen. Även Torshälla hamn finns med på listan, men bedöms inte lika högprioriterad.

Gemensamt för områdena är att de innehåller tungmetaller och/eller arsenik, i så höga halter att de kan förorena mark och vatten.

Inventeringen ska ligga till grund för prioriteringen av vilka områden som ska åtgärdas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!