Kjula ås bland landets mest förorenade områden

Deponin vid Kjula ås och marken på Hedlandet där före detta Stjernquist Metallfabriker låg hör till de mest förorenade områdena i landet. Det framgår av Naturvårdsverkets lägesbeskrivning av arbetet med att åtgärda föroreningsskadorna.

19 april 2011 06:15

Kjula ås och Stjernquist Metallfabriker finns sedan tidigare med på länsstyrelsens lista över de tio mest förorenade områdena i Sörmland. Båda områdena återfinns i den högsta riskklassen. Även Torshälla hamn finns med på listan, men bedöms inte lika högprioriterad.

Gemensamt för områdena är att de innehåller tungmetaller och/eller arsenik, i så höga halter att de kan förorena mark och vatten.

Inventeringen ska ligga till grund för prioriteringen av vilka områden som ska åtgärdas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa