V vill få män att sitta och kissa

Sitt ner och kissa - det är en uppmaning från Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland. De vill ge förvaltningen i uppdrag att utreda införandet av toaletter inom landstinget för de som vill göra sina behov sittande. I motionen hänvisar V till skolor i Norge där elever förbjudits att stå och kissa. Därför vill V införa markerade toaletter för dem som endast vill sitta och för dem som vill stå.

11 juni 2012 10:42

Vänsterpartiet skriver i sin motion att det bästa för män, rent medicinskt, är att sitta och kissa. Det tömmer urinblåsan lättare vilket minskar mäns prostataproblem och medför ett bättre sexliv för alla.

"Som landsting borde vi vara ledande i denna hälsofråga, som är grundad i medicinska skäl".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!