Jörgen Danielsson frias

Landstingsstyrelsens före detta ordförande, Jörgen Danielsson, friasav Nyköpings tingsrätt. Han stod åtalad för trolöshet mot huvudman.

14 juni 2012 14:30

Under de två dagar som rättegången pågick argumenterade åklagare Jonas Strömberg för att Jörgen Danielsson ska fällas för brott. Enligt honom är det bevisat att Jörgen Danielsson under 2008 och 2009 förmådde landstinget att betala ut arvoden motsvarande sex landstingsråd, trots att landstingsfullmäktige beslutat att det bara skulle finnas fyra råd.

Åklagaren anser också att detta skadade landstinget ekonomiskt och att Jörgen Danielsson var medveten om att utbetalningarna var regelvidriga. Jörgen Danielsson motiv var att han ville vinna makten i landstinget, anser åklagaren.

Jörgen Danielsson själv nekar till brott. Hans försvarsadvokat Henrik Olsson Lilja argumenterade för att landstinget inte har skadats ekonomiskt. De felaktigt utbetalda arvodena rymdes i landstingets budget, anser han.

Nu har Nyköpings tingsrätt friat Danielsson från anklagelserna. Tingsrätten säger i sin dom att det inte är ställt utom rimligt tvivel att Jörgen Danielsson insåg risken för att han missbrukade sin förtroendeställning. Ingen i landstingets organisation påtalade vid den aktuella tiden heller det felaktiga förfarandet för Jörgen Danielsson.

Danielsson har själv hela tiden hävdat att han litade på landstingets tjänstemän när han undertecknade listan med politiker som skulle arvoderas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa