Kalklinbanan försvinner

För 73 år sedan byggdes kalklinbanan. 4,1 mil lång. Nu begär Nordkalk rivningslov för att riva banan. Eldsjälen KG Källerfors är besviken över beslutet.

21 juli 2012 10:57

Nordkalk har lämnat in en rivningsplan för den unika kalklinbanan som är världens längsta linbana. Enligt en utredning som länsstyrelsen genomfört framkommer det att banan har ett högt kulturhistoriskt värde. Dessutom är banan så unik att den även skulle kunna klassas som ett världsarv.

Men av dessa planer blir sannolikt intet. För nu har Nordkalk lämnat in ansökan om rivningslov till de fem kommuner som banan sträcker sig över. Från Forsby kalkbrott i Vingåkers kommun till hamnen i Köping.

I Nordkalks rivningsplan framkommer att betongstolparna ska lämnas kvar. Spännstationerna ska rivas, stålkorgarna plockas ned, linor och övrigt stål återvinns.
Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun har fått en begäran om rivningslov, men kan inte ta ställning förrän förvaltningen får in kompletterande uppgifter om vilken sträcka som rivningslovet ska omfatta.

Länsstyrelsen har gjort en utredning kring bevarande av linbanan, och att det där framkommit att den inte enkom är av ett stort kulturhistoriskt värde, utan är så unik att den kunde räknas som ett världsarv.

KG Källerfors är eldsjälen som under många år arbetat för att bevara kalklinbanan tillsammans med andra eldsjälar i Kalklinbanans vänner. Källerfors poängterar att enligt en undersökning av Forsby kalkbrott finns det 700000 ton kalk att utvinna per år i 125 år framöver.

En betydandemängd kalk, och kalkbrottet på Gotland som bolaget har kommer att sina så småningom. Och på grundval av dessa uppgifter borde kanske linbanan stå kvar för att kunna tas i bruk som ett miljövänligt sätt att frakta kalk, funderar Källerfors.
Kalklinbanans vänner upphör inte på grund av att linbanan sannolikt går i graven.

– Vår verksamhet fortsätter. Vi är erbjudna Malmberga station i Eskilstuna för att där göra ett museum. Dessutom skulle vi till och med få lite pengar för verksamheten.
Huruvida det blir ett museum i intresseföreningens regi finns det ännu inget beslut om.
– Men nu är det ännu viktigare att en del av våra aktiviteter fortsätter, att förvalta och dokumentera linbanan.

Nordkalk meddelade redan 2009 att de ämnade riva banan. Länsstyrelsen frågade samtliga fem kommuner som banan sträcker sig över om de vill medverka till att bevara banan. Svaret var ja till att bevara men nej till att stötta det ekonomiskt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Klas-Göran Bäck