Fler politiker – lägre förtroende

Sörmland har högre andel politiker än rikssnittet. Däremot är förtroendet för dem lägre än rikssnittet. Det framgår av en rapport från Sveriges kommuner och landsting.

10 december 2012 05:33

I rapporten har man även kartlagt vilka de sörmländska politikerna är utifrån faktorer som kön, utländsk bakgrund och ålder.

I dagens tidning kan du se hur set ser ut i de sörmländska kommunerna - exempelvis vilken kommun som har högst andel manliga politiker och hur många invånare per förtroendeval det finns i respektive kommun. Där möter du också några av Sörmlands alla fritidspolitiker, som berättar om vad det innebär att vara politiker på fritiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunilla Karlsson