Endast ett av länets miljömål uppfylls i tid

Nej och åter nej. Så ser det ut på prognosen över vilka miljömål som bedöms kunna uppfyllas i Sörmland till 2020. Bara ett av dem tros kunna bli genomfört i tid.

10 juni 2013 07:45

Årets utvärdering som länsstyrelsen och Skogsstyrelsen gjort av miljömålsarbetet i Sörmland är dyster läsning. Enbart ett mål, att det bara ska ske naturlig försurning av naturen, anses nära att uppfyllas före 2020 med de åtgärder som är gjorda eller planeras.

Av de andra målen som bedöms på regional nivå, totalt tolv stycken, räknar man inte med att något uppfylls i tid.

- Det finns inte ett enkelt svar på frågan varför det ser ut så här. Det är högt uppsatta mål och mycket som måste göras. Samtidigt är det bra med ambitioner. Men riktigt där är vi inte, säger Martin Lindqvist som är miljömålssamordnare på länsstyrelsen i Sörmland.

Lindqvist menar dock att Sörmland är ungefär lika bra – eller lika dåligt som resten av Sveriges län.

- När bedömningen görs brukar vi titta på hur de andra länen ligger till. Det finns regionala variationer exempelvis beroende på hur markanvändningen ser ut i länen, men i stort är det ingen större skillnad.

Handlar det om politisk ovilja eller brist på pengar?
- Miljömålen antogs av en enig riksdag 1999 och beslutet har de hållit fast vid. Resursbrist är däremot ett skäl som jag ofta hör från kommuner och länsstyrelser som skäl till att de inte kommit längre i arbetet, säger Lindqvist.

Vad är allvarligast i Sörmland?
- Många kommuner har framhållit övergödningen. För mycket näring förs via vattendragen ut i Östersjön där det uppstår algblomning och döda bottnar. Det är ett stort problem.

Några positiva exempel finns dock. För att motverka övergödningen jobbar kommunerna med tillsyn på de enskilda avlopp som är ganska vanliga i länet. Länsstyrelsen har haft ett projekt kring Svärtaån utanför Nyköping, även det för att minska övergödningen.

- Det anlades bland annat våtmarker och hölls kurser. I projektet deltog lantbrukarna aktivt. En annan sak vi gör är åtgärder tillsammans med skogsbolagen för att gynna hotade arter.

I höst startar ett nytt projekt som Martin Lindqvist hoppas ska ge en positiv effekt.

- Då påbörjas ett åtgärdsprogram för att uppnå fler miljömål. Det handlar om att samla representanter för kommun, företag och organisationer i arbetsgrupper där det tas fram åtgärder som de förbinder sig att göra. Det kommer exempelvis att finnas arbetsgrupper för klimat, energi och vattenfrågor, skog- och kulturlandskap och miljögifter. Jag tror mycket på att samla olika aktörer i länet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa