Digitalt fokus på rovdjuren

Länsstyrelsen har nu fått tillstånd att använda kameror för inventering av varg och lodjur i Sörmlands marker. Samtidigt ombeds allmänheten att skicka in tips om rovdjur via en app.

26 september 2016 15:01

– Oavsett vad man tycker om exempelvis varg så tjänar alla på att veta på hur många som finns i länet. Ett bra faktaunderlag är grunden för hållbar förvaltning.

Det säger Sebastian Olofsson, ansvarig för rovdjursinventering, i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Södermanland.

Den har nu fått östgötakollegernas tillstånd att använda viltkameror för inventering av stora rovdjur. Cirka 20 kameror kan tas i bruk från inventeringsperiodens början nu på lördag, och ska tjäna som komplement till den traditionella spårningen.

Den metoden är komplicerad i ett län som Sörmland.

Orsaken: det labila vädret.

Tillgången på snö varierar kraftigt under vinterhalvåret och gör det ofta omöjligt att spåra. När det väl finns ett snötäcke att tala om, försvåras inventeringen av den stora mängden spår av klövvilt.

I många län används kameror redan för inventering av exempelvis björn, järv och kungsörn. För Sörmlands del handlar det framför allt om att få en bra bild av varg- och lodjursförekomsten.

Länet har en föryngrad population med lodjur och delar ett vargrevir med Stockholm. Sammantaget ökar detta behovet av en så effektiv inventering som möjligt under hela året.

Kamerorna ska placeras på sådana platser där rovdjur kan tänkas passera. Allmänhetens medverkan är nog så viktig, poängterar Sebastian Olofsson.

– Det kan handla om att en privatperson upptäcker spår av ett stort rovdjur eller ett nyligen dödat djur som misstänks vara dödat av ett stort rovdjur. Då kan länsstyrelsen placera ut kameror i anslutning till platsen.

I samband med att inventeringen börjar den 1 oktober övergår länsstyrelsen helt till inrapporteringssystemet Skandobs.

Allmänheten ombeds hädanefter att använda denna modernare plattform.

– Den finns som app och du kan som användare själv lägga upp bilder. Detta innebär att om någon hittar ett spår av vad som kan vara ett stort rovdjur i skogen, kan personen själv ta ett kort och lägga upp observationen på plats, beskriver Olofsson.

För att utnyttja denna möjlighet krävs att rapportören har ett medlemskap hos plattformen. Detta är gratis.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!