Barnmorskan Linda Steen får inget skadestånd – måste betala miljonbelopp till landstinget

Nyköpings tingsrätt har nu meddelat dom i målet där barnmorskan Linda Steen från Flen har begärt skadestånd av Sörmlands landsting. Hon får inget skadestånd och tvingas betala över 1 miljon kronor till landstinget.

4 november 2016 11:21

Barnmorskan sökte anställning hos landstinget, men accepterade på grund av sin trosuppfattning inte att medverka vid abort. Eftersom hon inte kunde medverka vid abort, nekade landstinget henne anställning.

Vid 11.00 på fredagen kom Nyköpings tingsrätt med sin dom. Tingsrätten meddelar följande:

Tingsrätten gör bedömningen att detta innebar en inskränkning av hennes rättigheter, men att det var en tillåten inskränkning.

Landstinget har rätt att ha vården ordnad så att den förutsätter att alla barnmorskor medverkar vid abortvård. Det var inte fel av Landstinget att kräva att de barnmorskor som anställs ska kunna medverka vid aborter.

Barnmorskans rättigheter enligt artikel 9 EKMR har därför inte kränkts.

Landstinget behöver alltså inte betala något skadestånd till barnmorskan. Däremot måste barnmorskan ersätta landstinget för rättegångskostnader med hela 1 215 736 kronor.

Jörgen Olson, ett av barnmorskan Linda Steens ombud, är besviken över domen.

– Det är bara att beklaga att tingsrätten kommit till det här beslutet.

Men är du förvånad med tanke på tidigare dom i liknande fall i Jönköping?

– Ja, jag tycker frågan lyfts fram mer och mer och har spridit sig och man börjar se en större förståelse för europakonventionens mänskliga rättigheter.

Huruvida domen kommer att överklagas är för tidigt att säga, enligt Jörgen Olson.

– Det avgör klienten, men det är en principiellt viktig fråga som kan hamna i EU-domstolen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa