Polisregion Öst ensamma om plusresultat

Polisregion Öst, där Sörmland ingår, är den enda polisregion som lämnat fler ärenden till åklagare under 2016, jämfört med 2015. Men utmaningarna är stora, säger polisområdeschefen.

13 januari 2017 13:51

Ett sätt att mäta polisens arbete är att räkna hur många ärenden som går till åklagare, där polisen alltså lämnat en färdig utredning som kan tas vidare till domstol. I hela landet har polisen redovisat tio procent färre ärenden till åklagare under 2016, jämfört med 2015. Men en region sticker ut på ett positivt sätt; region Öst, där Sörmland ingår. I Öst har ärendena till åklagare ökat med tre procent under 2016, 17 543 ärenden jämfört med 17 098 ärenden under 2015.

– Man kan poängtera att vår utgångspunkt är en ganska låg nivå. Men det vi har gjort är att prioritera utredningarna, särskilt i Sörmland, ganska hårt under det senaste året, säger MIkael Backman, polisområdeschef och chef för alla poliser i Sörmland.

Fler och tätare kontakter med åklagarmyndigheten, regelbundna genomgångar av ärendehögar, prioritering av de frihetsberövade och inte minst stort engagemang från medarbetarna, vill Mikael Backman lyfta fram som faktorer för regionens jämförelsevis goda resultat.

I många brottskategorier har färre utredningar gått till åklagare även i region Öst. Exempelvis tre procent färre våldsbrott, eller 2 073 stycken, 27 procent färre övriga brott mot person och 21 procent färre skadegörelsebrott, om man jämför 2016 med 2015.

Bland de brottskategorier där polisen utrett fler ärenden finns narkotikabrott och butiksstölder, med sex procent fler ärenden till åklagare vardera. Men den allra största ökningen är inom kategorin bedrägerier, med 69 procent fler ärenden till åklagare under 2016. I faktiska tal handlar det om 1 682 färdiga ärenden under 2016, jämfört med 995 under 2015.

– Jag tror att det goda resultatet hör hemma i en stor bedrägerihärva nere i Östergötland, det är inget vi kan slå oss för bröstet för i Sörmland. Jag skulle säga att resultatet när det gäller bedrägerier i Öst inte återspeglar inflödet. Bedrägerierna är vår tids stora utmaning, trots att det ser bra ut just nu, säger Mikael Backman, som konstaterar att bedrägerier är en brottstyp, där en gärningsman kan lura väldigt många personer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa