Nu är havsörnen undersökt en första gång

Havsörnen som hittades i Hållsta på torsdagskvällen har nu undersökts av Victor Persson på Stockholms Vildfågel Rehab.

13 januari 2017 17:39

– Jag har gjort en första okulär undersökning av örnen och jag tror inte att den dog av blyförgiftning, säger Victor Persson, och fortsätter;

– Den hade god muskulatur och hull, men krävan var tom. Om den hade varit blyförgiftad hade den varit betydligt magrare och den dog relativt snabbt, bara på ett par timmar. Vid blyförgiftning tar det längre tid för örnen att dö. Jag tror att den råkat ut för något trauma och kastade upp det den hade i krävan. Men jag kan inte känna några brutna ben och det finns inga brännmärken efter kontakt med elledning, så det är svårt att konstatera dödsorsaken i nuläget.

Havsörnen kommer att lämnas till Staten Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, där en grundligare undersökning och obduktion ska göras.

– Efter att SVA har undersökt örnen kommer vi på Naturhistoriska Riksmuseet att ta vissa organ som exempelvis lever och njure för att arkivera i vår Miljöprovbank till kommande forskning. Där har organ från bland annat havsörn sparats sedan sextiotalet, säger Peter Hellström intendent på Naturhistoriska Riksmuseet, med ansvar över havsörn.

15 procent av alla döda örnar som lämnats in har dött av akut blyförgiftning. Tungmetallen har de fått i sig genom att ha ätit slaktrens i skogen som innehållit blyrester efter hagel eller kula, och/eller när de ätit skadeskjuten sjöfågel och på det viset fått i sig blyhagel.

– Det kan räcka med att havsörnen äter ett litet blyhagel för att den ska bli förgiftad, säger Peter Hellström.

Slutgiltiga svaret på varför havsörnen dog kan dröja några veckor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa