Hovrätten fastställde dom mot Strängnäslärare

Svea hovrätt fastställde i går domen mot den lärare i Strängnäs kommun som dömts för grov våldtäkt på en av sina elever. Tingsrätten dömde honom i juli till fem års fängelse och skadestånd – och hovrätten gjorde detsamma.

23 september 2009 19:59

Det blev alltså inga förändringar jämfört med tingsrättsdomen i den dom som Svea hovrätt meddelade i går.

Fem års fängelse för grov våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning blev straffet.

Läraren ska också betala skadestånd på 230 000 kronor till flickan, inte mer som hon med hjälp av sin advokat hade krävt i sitt överklagande.

Trovärdig berättelse

Hovrätten skriver i sina domskäl att flickans berättelse av det som hänt har framstått som alltigenom trovärdig.

”Den är detaljerad och ger sammantaget ett klart intryck av att återge något självupplevt. Det finns ingenting i hennes berättelse som tyder på att det skulle vara fråga om fantasier eller om en påhittad berättelse. Tvärtom får hennes uppgifter i flera avseenden stöd av vad läraren själv har berättat. Han har sålunda själv berättat att det förekommit ett flertal samlag mellan honom och målsägaren” skriver hovrätten bland annat.

Var klassföreståndare

Hovrätten konstaterar också att det rör sig om en sexuell samvaro mellan ett barn och en betydligt mycket äldre man.

Han var dessutom flickans klassföreståndare och en person som hon sökt stöd hos. Detta har gjort att hon befunnit sig i ett särskilt utsatt läge och han har allvarligt missbrukat det förtroende och ansvar som åligger honom i hans egenskap av klassföreståndare.

Det råder därför ingen tvekan om att gärningarna ska bedömas som grov våldtäkt mot barn, och inte sexuellt utnyttjande av barn, som läraren själv menade var en lämpligare brottsrubricering i sitt överklagande, skriver hovrätten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa