Präst blev av med jobbet efter anmälan

En präst i Strängnäs stift har avslutat sin anställning efter att han anmälts till biskopen. Prästen ska, enligt utredningen, bland annat ha blandat ihop ett tvillingpars namn då de skulle döpas.

30 juni 2010 18:15

Biskopen i Strängnäs stift fick under våren 2009 in en anmälan mot prästen. Anmälan syftade till att pröva prästens rätt att utöva vigningstjänst och Domkapitlet erbjöd prästen att lämna in ett yttrande som svar på anmälan, men prästen avstod.

Domkapitlet kan varken utesluta eller styrka att prästen betett sig olämpligt, men under den utredning som följde riktar Domkapitlet kritik mot prästen vid ett särkskilt tillfälle. Han ska ha uppträtt förvirrat när han skulle döpa ett tvillingpar och inte kunnat hålla reda på deras namn. Prästen nekar inte och förklarar själv att han vid tillfället var stressad och på väg att bli utbränd.

Genom en överenskommelse mellan prästen och arbetsgivaren hösten 2009 beslutades att prästen skulle lämna sin tjänst. Domkapitlet lämnar ärendet utan åtgärd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa