Utbyggnad ska minska köerna

Akutmottagningen på Mälarsjukhuset (MSE) ska byggas ut med 900 kvadratmeter. Tillsammans med ett nytt sätt att arbeta, triage, ska det korta köerna på akuten och göra att patienterna snabbare får rätt vård. – Begränsningarna i byggnaden i dag skapar långa köer, säger säger Jörgen Danielsson (S), landstingsstyrelsens ordförande

18 augusti 2010 11:34

En del av den nya akutmottagningen ska inrymmas i de lokaler där onkologen ligger i dag. Men det kommer också att krävas en viss utbyggnad av redan befintliga lokaler.

Onkologen flyttas till nya lokaler som redan håller på att byggas.

Ombyggnationen väntas kosta 65 miljoner kronor. Men då tillkommer kostnader för ny utrustning.

Det nya arbetssättet triage innebär att patienterna prioriteras rätt och får hjälp att komma till rätt ställe. En person som egentligen kanske skulle ha passat bättre i primärvården kommer att få hjälp att komma till en vårdcentral, via en så kallad primärvårdsjour.

Sex akutläkare ska också finnas på plats på den nya akuten.

Sammantaget innebär ombyggnationen och det nya arbetssättet att patienterna snabbare kan få rätt vård.

Lokalerna kommer också att inrymma en akutsektion för radiologi, som innefattar röntgen och ultraljud. Det betyder att någon som skall till röntgenavdelningen kan hänvisas dit direkt.
– Då slipper patienten slussas runt och behöver inte vänta lika länge, säger Jörgen Danielsson.

Även provtagning ska kunna tas direkt på akuten.

Läs mer om byggplanerna i torsdagens papperstidning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa