Så plockade politikerna ut 270 000 i olagliga arvoden

Under flera år har toppolitikerna Jörgen Danielsson (S) och Lotta Finstorp (M) olagligt fått minst 270 000 kronor för mycket i arvode.

24 augusti 2010 06:00

När Jörgen Danielsson tog plats i landstingsfullmäktige 2007 var han oppositionsråd. Det innebar att han skulle få ett arvode som övriga landstingsråd. Men i stället har han varje månad fått 7 000–8 000 kronor för högt arvode.


När han tillsammans med Folkpartiet och Miljöpartiet kuppade bort Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna från makten blev Lotta Finstorp (M) över en natt oppositionsråd.Lotta Finstorp övertog inte bara Danielssons roll utan även hans arvode, nära 30 procent högre arvode än vad hon hade rätt till.


Kommunallagen är den lag som politikerna ska hålla sig till. Lagen reglerar formerna för demokratin och insyn för allmänheten. Experter på kommunallagen säger att beslut om politikers arvoden och dess storlek inte ska fattas någon annanstans än i fullmäktige.


Men i landstinget Sörmland gäller inte det. Där har beslut om arvodena skett i slutna rum utan möjlighet till insyn.
– Ett parti kan inte heller besluta över hur arvodena ska fördelas. Fullmäktiges ledamöter är folkvalda och om inte fullmäktige ska bestämma missar man helt insynen, säger till exempel Jan Thurvall, expert på kommunallagen och verksam vid Göteborgs universitet.

Mathias Ståhle
Tommy Kägo


I papperstidningen: Danielsson och Finstorp om de tänker betala tillbaka pengarna
.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa