Arvodesgranskningen är ännu inte inledd

I dag är det tre veckor kvar tills Landstinget Sörmland får den länge emotsedda revisionsgranskning som ska bringa ljus över landstingets olagliga arvodessystem. Men rapporten är långt ifrån klar. Faktum är att den ännu inte är påbörjad.

9 september 2010 06:48

Lars Edgren på revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Jönköping är den som fått uppgiften att utreda landstingets otillåtna arvoderingar.

– Det har jag inte gjort något åt än, säger han, på frågan hur långt han har kommit i sitt arbete.

– I mitten av september planerar jag att börja med de kontroller och intervjuer som behövs enligt den projektplan som finns. Det är inget jättejobb, det här, så det ska jag hinna klart på ett par veckor. Någon form av rapport ska förr eller senare ligga klar. Viljan är den i alla fall.

Läs hela artikeln i torsdagens papperstidning

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa