Landstingsledningen får svidande kritik

Ingen lyssnade på tjänstemännen när de påpekade konstigheterna för den politiska ledningen. Ladda ner hela rapporten som pdf.

30 september 2010 14:51

Revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers har av landstinget Sörmland fått i uppdrag att att granska arvodesaffären. I slutrapporten slås följande fast:

► Granskningen visar att besluten om omdisponeringar av fasta arvoden mellan landstingsråd, samt tilldelning av det som tidigare finanslandstingsrådet Jörgen Danielsson (S) kallat "politisk tid", inte är förenliga med fullmäktiges beslut och gällande arvodesregler.

► Handläggningen är formellt fel och besluten är fattade på felaktiga grunder. Utbetalningarna av fasta arvoden har inte följt gällande arvodesregler.

► Dokumentationen är delvis felaktig. Dokumentationen har även varit bristfällig.

► Den samlade handläggningen från överenskommelse om beslut till och med utbetalning uppvisar brister i den interna kontrollen. Underlagen är bristfälliga.

► Hanteringen saknar också dokumenterade och beslutade riktlinjer.

I rapporten står också:

"Tjänstemän har även till ledande förtroendevalda ifråga-satt hanteringen. Det upplevs dock som svårt för en tjänsteman att ifrågasätta den formella riktigheten i innehållet av det som upprättats av delar av den politiska ledningen och som enbart avser förtroendevalda."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa