Svidande kritik mot arvodena – revisorns rapport

Tjänstemännen försökte länge slå larm om konstiga arvodesutbetalningar, men ingen lyssnade. Nu får landstingsledningen svidande kritik av den oberoende revisor som granskat arvodesaffären. Det är dock högst tveksamt om det blir några krav på återbetalningar av de felaktiga arvodena.

30 september 2010 22:39

I går kom slutrapporten från Lars Edgren vid revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers, som på landstingets uppdrag har granskat arvodesaffären. Det är en rapport som på punkt efter punkt underkänner hanteringen av politikernas arvoden. Inte bara att överenskommelser om arvoden gjorts i slutna rum och utan fullmäktigebeslut, utan också bristerna i den information som skickades till lönekontoret.

Tjänstemän ville slå larm

• Ibland har det inte ens gått att utläsa vilka som gjort överenskommelserna, eftersom de inte undertecknats. Det har till och med förekommit att tjänstemän informerats via vidarebefordrade mejl.

• Tjänstemännen har försökt slå larm om bristerna, både inom förvaltningen och till de ledande politikerna, men samtidigt haft svårt att ifrågasätta politiska beslut. Några riktlinjer och rutiner till stöd har de inte haft.

Någon utbredd kultur för överenskommelser vid sidan om har Lars Edgren däremot inte funnit belägg för, trots att förra landstingsrådet Jörgen Danielsson (S) flera gånger hänvisat till en sådan.

Rapporten utmynnar i tre förslag till lösning.

• De felaktiga arvodena betalas tillbaka.

• Tidigare arvodeshantering lämnas helt utan åtgärd.

• Arvodena godkänns genom ett retroaktivt beslut.

De två första förslagen ses inte som särskilt lyckade. Om landstinget kräver tillbaka arvodena finns risk att man hamnar i en långdragen rättslig process med överklaganden och det inte alls säkert att landstinget vinner.Att inte göra något alls kan verka lockande, men skulle säkerligen vålla irritation i media och hos sörmlänningar i stort,.

Lutar åt retroaktivt beslut

Ett retroaktivt beslut däremot kommer varken att drabba den enskilde eller landstingskollektivet. Det finns rättsliga prejudikat att luta sig mot och:

”Det borde också en gång för alla stoppa den infekterade debatten om förtroendevaldas arvoden” heter det i rapporten.

Men det tror inte Moderaternas avgående gruppledare Lotta Finstorp.

– Med tanke på debatten tror jag snarare att ett sådant beslut skulle väcka en kraftig reaktion hos sörmlänningarna.

Det finns ändå en del som tyder på att majoriteten redan har bestämt sig. Den 13 oktober håller landstingsfullmäktige ett extra sammanträde. En av punkterna på dagordningen är ”Retroaktivt beslut arvoden 2007-2010”.

Inget är bestämt

Men landstingsfullmäktiges ordförande Anders Bjurström förnekar bestämt att majoriteten redan bestämt sig.

– Det där är bara dagordningen, underliggande handlingar finns inte klara ännu, säger han.

Ett återkommande krav har varit att revisorn ska granska utbetalningarna på individnivå, det vill säga vad varje person fått i arvode och på vilka grunder. Landstingsdirektör Karin Welin har till och med begärt en egen rapport just om detta.

– Jag hade hoppats att den granskningen skulle finnas med i dagens rapport, men jag väntar fortfarande. Nu har jag blivit lovad en ny rapport nästa vecka.

– Oavsett vilken väg landstingsfullmäktige väljer behöver vi en granskning på individnivå. Det är en viktig bakgrund till det som hänt, säger Karin Welin.

Gunilla Karlsson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa