Dålig datasäkerhet för patienter med diabetes

Uppgifter från sjukvården i Sörmland om diabetespatienter hanteras inte alltid med tillräcklig sekretess. Nu kräver Datainspektionen bättring.

28 oktober 2010 18:35

Kritiken gäller patientuppgifter som skickas elektroniskt från Landstinget Sörmland och som ska lagras i Nationella Diabetesregistret. Det registret handhas av Västra Götalandsregionen. Efter en kontroll av Datainspektionen visar det sig att mottagaren Västra Götalandsregionen inet har tillräckligt hög säkerhet när det gäller att komma åt uppgifter om bland annat sörmländska diabetiker.

Krävs högre säkerhet

Avsändaren Landstinget Sörmland är skyldig att kontrollera att mottagarens säkerhet är god, men så har inte gjorts och det är det som Datainspektionen slår ned på.

– Det finns en oroväckande dålig säkerhet hos mottagare och avsändare, säger Patrik Sundström, jurist på Datainspektionen. Det ska inte räcka med att logga in med användarnamn och lösenord för att nå patientuppgifter. Det krävs högre säkerhet som e-legitimation, smarta kort eller engångslösenord.

Landstinget Sörmland får inte skicka iväg uppgifter elektroniskt till Västra Götalandsregionen utan att försäkra sig om att mottagaren behandlar personuppgifterna enligt personuppgiftslagen.

Datainspektionen har inte utrett om obehöriga har kommit åt patientuppgifter, det räcker med att man vet att säkerheten inte är tillräcklig.

Flera landsting har fått liknande förelägganden från Datainspektionen, som gör en genomgripande kontroll av den elektroniska säkerheten i samtliga nationella register.

Juristen Per Blomberg på Landstinget Sörmland säger att man jobbar på att stärka säkerheten.

– Vi accepterar Datainspektionen syn på säkerheten och respekterar självklart deras beslut.

Datainspektionens kritik gäller enbart patientuppgifter som skickas från landstinget, inte den som skickas mellan olika vårdhavare inom landstingets.

– Inom landstingets gränser har vi en rutin som säkerställer patientsekretessen, säger Per Blomberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!