Klart med Danielssons omställningsbidrag

Precis som väntat godkände landstingsstyrelsen i dag förslaget att ge Jörgen Danielsson (S) 315 000 kronor i så kallat omställningsbidrag. Beslutet var inte enigt.

7 december 2010 18:36

Landstingsfullmäktige beslutade i oktober om nya regler för politiker som av olika anledningar lämnar sin post. De nya reglerna innebär att en politiker kan välja att avgå och sedan söka omställningsbidrag i sex månader.

Tidigare fick politiker omställningsbidrag om det blev majoritetsskifte som kunde leda till att ett landstingsråd blev utan post efter politiskt maktskifte.

Dagens beslut drevs igenom av den politiska majoriteten. Moderaterna yrkade avslag, Centerpartiet ville bordlägga ärendet och Kristdemokraterna deltog inte i beslutet.

Förra landstingsrådet Jörgen Danielsson lämnade samtliga sina uppdrag i landstinget i slutet av augusti efter Eskilstuna-Kurirens och SN:s avslöjande om politikernas olagliga arvoden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!