300 år av män – nu tar första kvinnan plats

Under fredagen skrev Liselott Hagberg historia som den första kvinna vars porträtt får ta plats på residenset i Nyköping.

6 december 2019 21:22

Porträttet som Tony Alan Warren skapat av Liselott Hagberg har tagit tid. Det påbörjades redan i juli i år och in i det sista har konstnären gjort förändringar. 

– Så sent som igår lättade jag på skugga i ansiktet som jag tyckte blev för mörk, säger Tony Warren.

Porträttet har skapats vid ett flertal tre timmars sittningar och det har gjort att konstnären fått en bra bild av landshövdingen.

– Det viktigaste är att den som blir porträtterad kan slappna av för man vill inte forcera fram några sidor utan se vilken som är den dominanta med tiden, säger Tony Warren. 

Det kan tyckas som en banalitet att ett porträtt av en kvinna sätts upp på Länsstyrelsen men sett till historien så är Liselott Hagberg den första kvinnan som någonsin innehaft rollen som landshövding för Södermanland. 

– Man kan tycka att det borde ha funnits en kvinna sedan 1634 som kunnat axla rollen som landshövding, säger hon.

Hon hoppas att glastaket nu är spräckt och att fler kvinnor nu kan axla rollen. Redan nu ses vissa tendenser på att så ska vara fallet då den nya landshövdingen, Beatrice Ask, också är kvinna. 

– Ser man till hur det ser ut i landet är det i dagsläget 50/50 vad gäller män och kvinnor som är utnämnda landshövdingar så det har definitivt skett en del, säger hon. 

Liselott Hagberg har varit landshövding sedan 2012 och har under den tiden var involverad i ett flertal frågor så som Ostlänken, Campus Nyköping/Oxelösund och lokalproducerad mat från regionen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linus Nilsson