Arbetslösheten fortsätter öka i Sörmland

Arbetslösheten fortsätter att sakta öka i länet och de arbetsmarknader som berörs mest är industrier och bygg.

Det kommer bli allt fler arbetslösa i år enligt Arbetsförmedlingens prognos.

Det kommer bli allt fler arbetslösa i år enligt Arbetsförmedlingens prognos.

Foto: Jessica Gow/TT

Sörmland2019-10-03 04:30

Katarina Engqvist Bolin som är enhetschef på arbetsförmedlingen i Sörmland berättar att arbetslösheten ökar i en sakta takt i Sörmland. 

– Jämfört med många andra län så är Sörmland konjunkturkänsligt därför att vi har ganska mycket industri. När vi har en bra konjunktur så går det oftast väldigt bra för Sörmland. Men när konjunkturen viker och går åt andra hållet så blir företagen väldigt försiktiga med rekryteringar så då blir det direkt ett genomslag på arbetslösheten, säger Katrina Engqvist Bolin. 

Under flera år har det varit en högkonjunktur men det är något som håller på att mattas av i Sörmland och i övriga landet. 

 – Vi har haft några bra år där vi har sett att arbetslösheten stadigt har minskat på de flesta håll i Sörmland. Men senaste halvåret så har vi märkt att det är lite försiktigare, arbetslösheten har ökat något jämfört med förra året.

Det är främst inom industri och bygg som det går att se att arbetslösheten har ökat. Katrina Engqvist Bolin berättar att det fortfarande är en stabil marknad inom övriga näringslivet och att det fortfarande finns ett stort behov av rekrytering. 

– Det man kan säga är att den inhemska marknaden i länet är fortsatt stark men det viker sig lite när det gäller export till exempel. 

En stor del som kan påverka hur arbetsmarknaden och Sveriges export ser ut i framtiden är hur stora nationer som Kina, USA och Storbritannien agerar. 

– Det vi vet är att det kan finnas risk för att det blir tuffare i höst. Brexit och de handelskrig som pågår har ju förvärrats. Det har inte blivit bättre utan det är ju väldigt oroligt. Det som händer globalt som vi inte kan påverka, kan ha väldigt stor ogynnsam effekt på våra företag om vi har otur. 

Under 2018 var totalt 13 200 personer arbetslösa i augusti medan det i år har ökat med 400 personer. 

– Tittar man på de som har arbete med stöd och som fortfarande finns kvar hos Arbetsförmedlingen för att de har ett anställningsstöd där ute då har vi snarare ökat lite grann med personer som är ute med stöd.  

I Sörmland ligger arbetslösheten på 9,6 procent och det är en liten ökning med 0,1 procent om man jämför med för ett år sedan. 

– Sörmland ligger fortfarande över riket och det har vi ju gjort i många år. Riket ligger på 6,9 och riket har också ökat 0,1 procent. Att vårt län ligger högre än riket hänför sig till den omställning inom industrierna som vi har haft tidigare. 

En av det stora utmaningarna för Arbetsförmedlingen för att försöka få så många som möjligt i arbete är att utbildningsnivån måste öka bland befolkningen i länet. 

– Det vi har bekymmer med är en låg utbildningsnivå i Sörmland, där behöver vi göra mycket med tillsammans med kommunerna och det reguljära utbildningssystemet. Väldigt många av våra inskrivna har endast grundskoleutbildning så det här kräver samarbete med näringsliv och alla utbildningsaktörer. Kommunerna är en nyckelspelare när det gäller att höja kompetensen till åtminstone gymnasienivå som i de flesta fall är en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingens prognos inför framtiden är att arbetslösheten kommer att fortsätta att öka. 

– Det är ju inte bara vi som gör prognoser utan det är ju även Riksbanken med flera och där är vi ju hyfsat eniga om att den här heta högkonjunkturen och arbetsmarknaden som varit planar ut nu, men vi siar inte om någon katastrof.

Inom industri går det att se en ökning av arbetslösheten.
Inom industri går det att se en ökning av arbetslösheten.
Arbetslöshet

Sörmlands arbetslöshet ligger i år på 9,6 procent. Sedan förra året har det skett en liten ökning med 0,1 procent. I hela Sverige ligger arbetslösheten på 6,9 och där har det också ökat 0,1 procent sedan 2018. Sörmland har under flera års tid legat över riket när det gäller den procentuella arbetslösheten. Det är främst industrier och bygg som har påverkats av arbetslösheten i Sörmland. 2018 var 13 200 personer arbetslösa i augusti medan det i samma månad i år har ökat med 400 personer. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!