Flens kommun bygger biogasmack

Flens kommun satsar nu på att få bort alla fossila drivmedel. En biogasmack kommer att byggas och beräknas vara färdig våren 2021.

Sörmland 18 oktober 2019 09:04

Flens kommun vill få bort alla fossila drivmedel. Från och med året 2023 kommer kommunen inte längre leasa eller köpa in bilar som påverkar miljön. Målet är att kommunen ska bli helt fossilfria år 2030 och kommunen satsar nu på förnybara bränslen. 

– Det här är jätteviktigt för kommunen, vi vill minska klimatpåverkan och vi kommer jobba aktivt, berättar Josefin Smeds som arbetar som miljöstrateg hos kommunledningsförvaltningen i Flen. 

I dagsläget har kommunen bytt ut 20 fossildrivna bilar och 120 bilar återstår att byta ut. Tanken är att bilar, lastbilar och arbetsfordon ska omfattas av den fossilfria planen som är en del av projektet "Fossilfritt 2030" som Flens kommun delar i. 

Vilka förnybara bränslen är det tänkt ni ska använda?
– Först och främst så tänker vi en blandning men det vi är mest inne på är biogas också eftersom en ny biogasstation ska byggas, säger Josefin Smeds.

Kommunen har fått fyra miljoner i bidrag från Klimatlivet för att bygga sin biogasmack och kommunen har inlett ett samarbete med Sörmland vatten som i dagsläget driver en biogasmack i Katrineholm.

– En plats för macken är redan planerad men vi kommer att behöva köpa upp marken innan vilket innebär att vi i nuläget inte vill gå ut med exakt var den kommer att finnas eftersom ändringar kan komma att ske, berättar Josefin Smeds.

Exakt vilka förnybara drivmedel som kommunen kommer att använda kommer vara klart den 31 oktober. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa