Företagens personalbehov och orderingång ökar kraftigt

Den lokala konjunkturen lyfter trots pandemin. Det visar Affärslivs konjunkturbarometer.

Sörmland 16 februari 2022 10:15

– Vi har fortfarande ett väldigt starkt byggande i Eskilstuna som driver väldigt mycket av vår konjunktur och det spiller över på många andra branscher och företag. Bygg har inte drabbats lika hårt av pandemin, säger Andreas Frisk, ordförande för Företagarna Eskilstuna-Torshälla. 

Förra året uppvisade Affärslivs konjunkturbarometer bara små förändringar jämfört med året innan. Flera företag upplevde en minskad orderingång och angav pandemin som en orsak. 

I år vänder konjunkturen dock uppåt rejält. Efterfrågan på våra lokala företags varor och tjänster är uppenbarligen stor. Andelen företag som upplever en ökad orderingång stiger med hela 28 procentenheter till 81 procent! 

För att kunna producera allt som efterfrågas skriker företagen efter personal. Andelen företag som upplever ett ökat personalbehov stiger från 46 procent till 67 procent. 

– Jag känner igen den där bilden att man har dubbla orderböcker och ett skriande personalbehov, säger Andreas Frisk.

Glädjande är även att en majoritet av företagen ökar sina investeringar. Investeringsnivån går upp med 5 procentenheter till 52 procent i Affärslivs barometer.  

– Man behöver ha den här orderboken, man behöver ha de här jobben för att sedan få mod att kunna investera. Jag tror att coviden har kostat lite även för företag som det har gått bra för. De kan till exempel ha drabbats av leveransförseningar utav material.

Andreas är även vd för Secor/Svenska Säkerhetsentreprenader som arbetar med dörrmiljöer. 

– Det går väldigt bra just nu. Vi har kommit lindrigt ur pandemin även fast vi har drabbats precis utav de här sakerna som bortfall från personalen och lite leveransbekymmer. Vi har en otrolig stark orderingång just nu. Jag är full utav mod just nu så att jag kommer att investera ganska friskt. 

undefined
Affärslivs konjunkturbarometer 2022.

Konjunkturuppgången gäller inte alla branscher. Medan det går riktigt bra för företag inom bygg, logistik och IT så är det fortsatt tufft för hotell och restauranger.

Den lokala utvecklingen ligger i linje med konjunkturen i riket. Enligt det statliga Konjunkturinstitutets senaste kvartalsbarometer är efterfrågeläget betydligt starkare än normalt. Andelen företag i näringslivet som uppger att de har brist på arbetskraft ökade för femte kvartalet i rad och ligger nära den högsta uppmätta någonsin. Inom tillverkningsindustrin uppger hela 60 procent av företagen att de har brist på arbetskraft.

Andreas Frisk är hoppfull om framtiden. 

– Hos oss och de företag som jag är nära är orderingången såpass god så att det kommer att bli mer arbete framöver. Det finns vissa saker som har bromsats under pandemin som vi tror kommer tillbaka också. 

– Jag tror att så länge byggandet håller i sig så har vi nog en stadig tillväxt. Det är också spännande med de industrier som flyttar hit och se vad de kan göra för de mindre företagen här. 

Finns det några osäkerheter?

– Ja, det gör det ju i form utav elbrist kanske, säger Andreas.  

Om pandemin skulle hålla i sig kan den enligt Andreas få företag som haft det tufft under coronatiden att ge upp.

– En ihållande fortsatt pandemi är ett stort hot naturligtvis.

Företagarna Eskilstuna-Torshälla har fått fler medlemmar under året. 

– De söker sig till föreningar och grupper där de kan få hjälp och stöd under pandemin. Vi har växt i medlemsantal även fast vi har svårt att göra aktiviteter på det sätter som vi brukar där vi träffas och ses. Mycket blir webbsänt. Vi har blivit proffs på webbsändningar! 

Så gjorde vi

Vi tillfrågade 104 företag i tidningens spridningsområde under januari 2022. De flesta kommer från Eskilstuna, men vi har också frågat företag i Strängnäs och Flen. Vi har försökt få till ungefär samma mix av företag som tidigare år för att staplarna ska vara jämförbara. Vi frågade om personalbehov, orderingång och investeringsnivå i förhållande till samma period i fjol, men man skulle också väga in vad som är på gång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Näringsliv

Alis kärlek till konsten är sen barnsben – nu gör han business av den: "Vill att företaget ska spridas över hela världen"

Alis kärlek till konsten är sen barnsben – nu gör han business av den: "Vill att företaget ska spridas över hela världen"

Najib, 20, från Eskilstuna vill starta företag – inom miljö: "Entreprenörskapet sitter i blodet"

Najib, 20, från Eskilstuna vill starta företag – inom miljö: "Entreprenörskapet sitter i blodet"
Visa fler
Ämnen du kan följa