"Jag tycker många läkare förlorat allt vett"

Läkare vittnar om att riktlinjerna redan tillämpas, dessutom listas även yngre och relativt friska som inte bor på äldreboenden. Dessa bedöms inte få slutenvård om de insjuknar, inte heller livräddande insatser.

Sörmland 12 maj 2020 20:03

Björn är läkare, men han jobbar inte i Sörmland. Han har sett konsekvenserna av de nya riktlinjerna med egna ögon. I de individuella vårdplanerna står det 0- HLR, 0 – slutenvård. Med andra ord, patienten ska inte få annat än palliativ vård i hemmet. Och det är långt ifrån de allra äldsta som ska nekas vård om de får covid-19. Det handlar även om personer födda på 60- och 50-talet. Personer som har ett fullgott liv men som behöver hjälp på något sätt, menar Björn.

– Det kan vara någon som behöver hjälp med dusch hemma. Absolut inte bara de allra äldsta och sjukaste på äldreboenden.

Han har reagerat på att de nya riktlinjerna redan tagits i bruk på sina håll. Inte överallt, av alla, men av tillräckligt många. Diskussionerna förekommer mellan läkarkollegor i Sverige. 

– Jag tycker att många läkare förlorat allt vett. Så länge vi har resurser kvar, vilket vi har då det finns platser kvar inom intensivvården, så ska vi ge människor kvalificerad vård. Det behöver inte ens handla om intensivvård. Det är viktigt att poängtera. Riktlinjerna handlar om intensivvård, men här sitter vi och fattar beslut om att dessa grupper inte ens ska få slutenvård. I normala fall hade vi skickat in dessa patienter om de får en infektion eller nåt annat. Inte ens det ska vi erbjuda dem.

Björn berättar att det finns en stor uppslutning i läkarkåren kring de nya riktlinjerna, samtidigt som inte många vill prata om de etiska problemen.

– Vi kan väl utgå från de regler som gäller för oss läkare – just nu. Vi är ju inte där att vi måste börja prioritera ännu. För att ta ett exempel så ska man enligt gängse regler inte besluta om att införa palliativa åtgärder utan att prata med patienten. Det gör man tillsammans, när patienten är där. Jag vet att det sker utan att man informerar någon, vare sig patient eller anhöriga, ibland av en sjuksköterska. Hur ofta det sker vet jag inte, men sånt får inte hända.

Och Björns berättelse får stöd av vittnesmål från andra läkare i landet. Många vittnar om att riktlinjerna redan tillämpas i verksamheten.

En anonym läkare uttrycker frustration över att man utesluter kvalificerad vård: "Ett vårdbeslut för en akut infektion... måste alltid baseras på en bedömning på plats. Det finns många vårdmöjligheter och nivåer mellan ytterligheterna palliativ behandling och IVA-vård i respirator".

En annan anonym läkare menar att adekvat vård även bör ges på plats: "Syrgas är ingen komplicerad vård men kan sällan ges/ges sällan via SÄBO. ".

Fotnot: Björns namn är fingerat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa