Kommunchefernas svar: Vi har inte haft några siffror

Håkan Bergsten, Flens kommun, Johan Sandlund, Trosa kommun, Sari Eriksson, Katrineholms kommun och Anna Sandklef, Gnesta kommun.
Håkan Bergsten, Flens kommun, Johan Sandlund, Trosa kommun, Sari Eriksson, Katrineholms kommun och Anna Sandklef, Gnesta kommun.

Vi har inte haft några siffror över smittan inom äldreomsorgen, säger kommuncheferna i Sörmland. Och de tycker inte att kommunerna behöver ha den kunskapen.

Sörmland 2 maj 2020 07:01

Gnesta kommun är en av de kommuner som vid två tillfällen har uppgett att de inte har några uppgifter om hur många som är smittade inom äldreomsorgen.

Är inte det tjänstefel att inte veta hur många som är smittade med tanke på att covid-19 anses vara samhällsfarlig?

– Det är inte den bedömningen jag gör, säger Anna Sandklef, tillförordnad kommunchef i Gnesta.

Men Gnesta har kunskap om situationen. Den 15 april rapporterade kommunen till Socialstyrelsen att åtta brukare inom äldreomsorgen var smittade. Men när tidningen ställer frågor blir svaret att kommunen inte har någon sammanställning. Både den 14 och 20 april.

Är inte det att ljuga?

– Jag får kolla det och så får jag återkomma, säger Anna Sandklef.

undefined
Anna Sandklef, Gnesta kommun.

Hon återkommer inte. I stället återkommer Gnestas äldreomsorgschef Elisabet Norberg. Hon berättar att kommunen självklart har full kontroll på antalet smittade inom äldreomsorgen.

– Det måste vi veta för att ha koll på att skyddsmaterialet räcker. Det handlar om personalens och de boendes trygghet, säger hon, men vill inte berätta hur många som är smittade på grund av sekretess.

Katrineholms kommun har avstått från att rapportera in uppgifter om antal smittade till Socialstyrelsen, säger Sari Eriksson, kommundirektör i Katrineholms kommun.

– Vi har inte rapporterat några uppgifter, eftersom vi inte har dem sammanställda.

Hur kan ni fatta beslut utan att ha koll på omfattningen på smittan på era äldreboenden?

– Vi kan väl ha koll på saker och ting utan att ha de exakta uppgifterna sammanställda som du ber om, säger Sari Eriksson.

Även Trosa kommun uppger att man inte har någon sammanställning.

Stämmer det att ni inte vet hur det ser ut?

– Det stämmer att vi inte gör den typen av sammanställningar, säger Johan Sandlund, kommunchef.

Men vet ni hur det ser ut med bekräftat smittade inom Trosa äldreomsorg?

– Ja, vi har ju naturligtvis en bild av det. Men det är en bild som smittskydd Sörmland förser oss med.

Då innebär ju det att ni vet hur det är?

– Nej, jag tror ingen vet hur det är nu. Du kan ställa sådana frågor till Anders Tegnell. Vet han hur det ser ut?

Borde inte kommunen vara skyldig att ha koll på hur det ser ut?

– När det gäller samhällsfarliga sjukdomar är det väldigt tydligt reglerat vem som ansvarar för detta. Det är Folkhälsomyndigheten och smittskyddet. Du får vända dig dit, säger Johan Sandlund.

undefined
Johan Sandlund, Trosa kommun.

I Flen uppger chefen för äldreomsorgen, Berit Åhammar, att kommunen har full koll på smittspridningen inom äldreomsorgen. Man har dagliga möten. Trots det skriver man i avslaget att det inte finns någon sammanställning.

Hur går det här ihop?

– Jaha, det där var mer än jag kände till, säger Niklas Witt, kommunjurist och den som skrivit motiveringen till avslaget.

Flens kommunchef Håkan Bergsten vidhåller att det inte finns någon sammanställning över hur många som är smittade inom äldreomsorgen.

Du vet inte omfattningen?

– Jag vet inte hur många som är smittade på varje äldreboende, och jag har inget behov av att veta hur många som är smittade på varje äldreboende. Vad skulle jag använda den informationen till? 

När tidningen först begärde ut information om smittspridningen avslog nio kommuner förfrågan. Åtta av kommunerna har uppgett att de inte har någon sammanställning över smittade. Strängnäs har uppgett sekretess som avslagsskäl. Avslagen har överklagats till kammarrätten och sedan dess har Nyköping, Eskilstuna och Oxelösund börjat släppa på en del uppgifter. Vingåker har också redovisat uppgifter.

Vet du mer? Så här gör du för att tipsa oss!

Datum för formell begäran

Eskilstuna – 9 april. Avslag 14 april. Inga uppgifter.
Strängnäs – 17 april. Avslag 21 april. Sekretess.
Flen – 17 april. Avslag 20 april. Inga uppgifter.
Nyköping – 9 april. Avslag 15 april. Inga uppgifter.
Oxelösund – 9 april. Avslag 15 april. Inga uppgifter/sekretess.
Trosa – 9 april. Avslag 15 april. Inga uppgifter.
Gnesta – 9 april. Avslag 14 april. Inga uppgifter.
Katrineholm – 3 april. Avslag 9 april. Inga uppgifter/sekretess.
Vingåker – 20 april. Avslag 20 april. Inga uppgifter/sekretess.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa